Saval
Infra 1920x1080
Infrastructuur

Infrastructuur

Brandbeveiligingssystemen van tunnels, spoorwegen en vliegvelden mogen nooit falen. Het maatschappelijke en/of economische belang is groot, want incidenten kunnen grote gevolgen hebben.

Deze sector vraagt om risicogerichte brandveiligheid. Het gaat om cruciale beveiligingssystemen van voorzieningen voor verkeer en vervoer; bijvoorbeeld de besturingssystemen van verkeersleidingposten of tunnels. Ook de veiligheid van mensen is in deze sector een belangrijk onderdeel. Een brand in een tunnel kan ontstaan door een ongeval, waardoor een bus of trein met reizigers stil komt te staan. In deze situaties zijn snelle detectiesystemen en automatische blussystemen van groot belang, zodat de brand binnen enkele minuten gecontroleerd of gedoofd wordt.

Wij helpen je dit te voorkomen door ervoor te zorgen dat het branddetectie- en brandblussysteem altijd operationeel en bedrijfszeker is. We geven je advies, installeren en onderhouden het systeem.

Onze aanpak

Optimale brandveiligheid bestaat volgens ons altijd uit de juiste balans tussen Interventie, Installatie en Instructie, met jou als middelpunt. Wij leggen je stapsgewijs uit hoe het Installatie proces verloopt.

Risicoinventarisatie 1920x1080

Risicoinventarisatie & plan van aanpak

De eerste stap is het maken van een risicoinventarisatie of risicoscan, die is gebaseerd op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Elk object kent zijn eigen risico’s, die specifiek benoemd worden. Het rapport geeft globaal aan welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn en uiteraard maken wij op verzoek een raming van de kosten. In het plan van aanpak worden de oplossingen verder uitgewerkt. Ook de implementatie in het proces of de organisatie wordt hierin beschreven.

Detailontwerp 1920x1080

Voorontwerp, calculatie & engineering

Na goedkeuring van het plan van aanpak kan er gestart worden met ontwerpen van de installaties. Ook de definitieve kostenbegroting (offerte) wordt nu gemaakt. Als er overeenstemming is bereikt over de offerte kan worden gestart met het detailontwerp. De projectopdracht wordt door zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer ondertekend. Het tekenwerk en de ontwerpberekeningen moeten ter goedkeuring vaak nog langs inspectie-instellingen.

Levering en installatie 1920x1080

Installatie, inbedrijfstelling & certificering

Over de planning, doorlooptijd, uitvoeringsniveaus en oplevering worden duidelijke afspraken gemaakt met de opdrachtgever. Aan het einde van het project wordt een onderhoudsovereenkomst overlegd voor één of meerdere jaren. Meestal worden brandveiligheidsinstallaties opgeleverd met een certificaat. Soms is dat alleen een eigen productcertificaat, maar vaak ook een inspectiecertificaat van een geaccrediteerde inspectie-instelling. Hiervoor wordt getoetst of de installatie gebouwd is volgens het (goedgekeurde) ontwerp en of deze daadwerkelijk functioneel is.

SK Saval 110917 2316 b

Kortlopende projecten / kleine werken

De afdeling Kortlopende Projecten / Kleine Werken is speciaal ingericht om snel en flexibel werk uit te voeren. Werk dat ontstaat door restpunten uit onderhoud en/of inspecties, aanpassing van een bestaande installatie na een verbouwing of uitbreiding van het pand, vervanging van onderdelen of een complete installatie of een nieuwe maar kleine brandbeveiligingsinstallatie installeren.

Referentieprojecten

Bekijk ons portfolio

Een risico op een slimme manier beheersbaar maken?