Saval
VisualCaseRWE
Brandveiligheid bij RWE locaties naar hogel level

Brandveiligheid bij RWE locaties naar hogel level

Op vijf locaties in Nederland produceert RWE Generation NL met fossiele en steeds meer duurzame energiebronnen, elektriciteit en warmte voor miljoenen huishoudens en bedrijven.

Uitdaging

Op vijf Nederlandse locaties zet RWE Generation NL zowel fossiele als steeds meer duurzame energiebronnen in om elektriciteit en warmte te produceren voor miljoenen huishoudens en bedrijven.

Veiligheid wordt bij RWE zeer serieus genomen. Om de continuïteit van de energieproductie te garanderen, volgen zij strikte onderhoudsrichtlijnen en plannen ze regelmatig revisies. Saval werkt al meerdere jaren samen met RWE aan het onderhoud en beheer van brandbeveiligingsinstallaties op diverse locaties in Nederland. In de afgelopen twee jaar is met name het beheeraspect aanzienlijk uitgebreid, enerzijds om aantoonbare naleving van wetgeving te kunnen rapporteren en anderzijds om het bewustzijn over brandveiligheid in de organisatie te vergroten.

brandveiligheid bij rwe locaties naar hoger level 7

Een schepje er boven op

RWE kiest ervoor om wettelijke taken en de controle op kwaliteit (compliance) door beheerders van Saval te laten uitvoeren. RWE gaat echter een stap verder. Het is van essentieel belang dat brandveiligheid voortdurend een aandachtspunt blijft bij iedereen en dat men zich steeds bewust is van de risico's. Wij leveren hieraan een bijdrage door onder andere maandelijkse quick scans uit te voeren, wat leidt tot een verhoogd bewustzijn en een continue verbetering van de brandveiligheid.