Fulco de Vries (Director Business Unit Oil & Gas)
Fulco de Vries (Director Business Unit Oil & Gas)

"De generieke kennis van risico's is voor iedereen in de voorschriften te vinden, maar de vertaling ervan naar elke specifieke situatie is een expertise. Onze expertise.”