Booster station beveiligen voor Kuwait Oil Company

Koeweit is een klein olierijk Emiraat op het Arabisch Schiereiland aan de kust van de Perzische Golf. De economie van Koeweit draait voor 80% op olieproducten en 95% van de export bestaat uit olie. Na de Golfoorlog (1990-1991) gingen in Koeweit wat betreft brandveiligheid de Amerikaanse normen gelden, waardoor het voor Europese bedrijven bijna onmogelijk was om producten en systemen voor de olie- en gasindustrie te leveren. Echter, in de afgelopen jaren kwam daar verandering in.

Extreem hoge temperaturen

In 2011 vroeg contractor SAIPEM Korea om een vakkundige brandbeveiliger voor een nieuw booster station op de terreinen van opdrachtgever Kuwait Oil Company (KOC). Een booster station is een drukverhogingsinstallatie om bijvoorbeeld olie die wordt aangevoerd uit de woestijn naar de raffinaderijen te krijgen, of van de raffinaderijen naar de distributiepijpleidingen.

Na een lang onderhandelingsproces is de opdracht in april 2014 aan Saval gegund. Binnen een jaar levert en installeert Saval circa 10.000 blussers voor industriële toepassing (onder andere Monnex-blussers) en 80 Monnex-bluswagens. Blustoestellen gevuld met het Monnex-bluspoeder hebben een groter blusvermogen waardoor ze toereikend zijn voor onder meer het blussen van vloeibare stoffen en gassen. Omdat de temperatuur in Koeweit in de zomer oploopt tot boven de 50 graden, moet worden voorkomen dat de temperatuur en daarmee de druk in de blussers teveel toeneemt. Daarom zijn ze voor dit project voorzien van zonneschermen (sunshades).

Saval beschikt over ruime ervaring met het realiseren van brandveilige oplossingen voor de olie- en gasproductie over de hele wereld. Deze opdracht bevestigt dat na de Kuwait National Petroleum Company (KNPC) nu ook KOC vertrouwt op de brandbeveiliging van Saval en dit in de toekomst wellicht blijft doen. Saval levert oplossingen voor een optimale brandveiligheid in extreme en zeer uiteenlopende omstandigheden, de hitte in Koeweit vormt hierop geen uitzondering.