Saval
ontruimingsoefeningen 2
Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsoefeningen

Onverwachte test van uw veiligheid in de praktijk.

Een ontruimingsoefening is een verplicht regelmatig terugkerend item op de jaarlijkse agenda van bedrijven. Saval gaat echter verder. Het oefenen van de ontruimingsprocedures is bij de wet geregeld en bedoeld als voorbereiding op een echte calamiteit.

Alle maatregelen zijn genomen: uw bedrijf is in het bezit van een getrainde BHV-organisatie, het ontruimingsplan is up-to-date, de ontruimingsplattegronden hangen overal keurig op hun plaats en de medewerkers zijn op de hoogte van de plannen. Echter is er weinig of geen rekening gehouden met het menselijk gedrag.

We bieden deze training alleen aan op aanvraag en op eigen locatie.

ontruimingsoefeningen 3
Gedrag

Onberekenbaar bij calamiteiten

Medewerkers en bezoekers zullen het gebouw proberen te verlaten via de route waarlangs ze ook zijn binnengekomen. Onze specialisten zullen een (on)aangekondigde ontruimingsoefening voor u organiseren waarbij alle aspecten van de ontruiming aan bod komen.

ontruimingsoefeningen 4
Observatie

Verloop en evaluatie

Tijdens deze oefening zal gewerkt worden met diverse waarnemers en ‘echte’ LOTUS slachtoffers. Na afloop van de oefening wordt deze geëvalueerd met de deelnemers en wordt door ons een rapportage van bevindingen opgesteld.

ontruimingsoefeningen 7
Samenspraak

Hoe ondersteunen we u?

We ondersteunen als deskundige partij in het organiseren, begeleiden en evalueren van deze ontruimingsoefeningen zodat wordt voldaan aan de eisen van de wetgever. Vooraf aan iedere ontruimingsoefening die wij organiseren, vindt afstemming plaats met de opdrachtgever over de invulling ervan.

ontruimingsoefeningen 6
Inhoud

Wat spreken we af?

 • Omvang van de oefening en oefendoelen;
 • Het al dan niet betrekken van de productie afdeling bij de oefening (indien van toepassing);
 • De te gebruiken ensceneringmaterialen;
 • De inzet van (Lotus) slachtoffers;
 • Veiligheidszaken tijdens de oefening;
 • De invulling van waarnemers tijdens de oefening
ontruimingsoefeningen 5
Werkzaamheden

Wat doen we voor u?

 • Vooraf bespreken we de oefening met u;
 • Ensceneren van de oefening met professionele middelen binnen de aangegeven kaders;
 • Inzet van een oefenleider tijdens de oefening;
 • Evalueren met de deelnemers direct na de oefening;
 • Optioneel: Opstellen van een evaluatie- en adviesrapportage

Opties

Optioneel bieden we u de mogelijkheid voor het inzetten van meerdere deskundige waarnemers en inzet van LOTUS slachtoffers. Ook het opstellen van een adviesrapportage naar aanleiding van de oefening behoort tot de mogelijkheden.

Tijdsduur van de oefening

Een ontruimingsoefening hoeft niet meer dan een half uur van de tijd van uw medewerkers te kosten. Voor de evaluatie met de deelnemers (BHV- en Ontruimingsploeg) na afloop van de oefening dient u minimaal een uur te rekenen.

Tarieven

De kosten die we berekenen voor het organiseren van deze oefening verschillen per scenario. We informeren u graag over het aanbod dat we u kunnen doen.

Aanvullend programma

We bieden u de mogelijkheid om meer te maken van uw ontruimingsoefening. Bijvoorbeeld door het organiseren van een oefendag voor alle BHV-ers, waarna de dag wordt afgesloten met een algehele ontruimingsoefening. Tijdens deze dag worden diverse (kleine) calamiteiten geënsceneerd waar de BHV organisatie op moet reageren. Deze dag wordt gedeeltelijk gezien als herhalingstraining voor uw bedrijfshulpverleners. Door vooraf een korte training te organiseren wordt weer voldaan aan alle wettelijke verplichtingen.