Saval
bedrijfshulpverlening 2
Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening (BHV)

De BHV-er is het 1e aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. De basisopleiding BHV traint de BHV-er in brandbestrijding, eerste hulp, communicatie bij calamiteiten en ontruimen.

De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is het eerste aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. In de training Bedrijfshulpverlening traint de BHV-er in brandbestrijding, communicatie bij calamiteiten en ontruimen van de werkplek. Daarnaast is de BHV-er in staat levensreddende handelingen bij ongevallen uit te voeren en de aanwezige middelen zoals een AED of verbandkoffer te gebruiken. De opleiding BHV is bestemd voor alle medewerkers die bedrijfshulpverlener in uw organisatie willen worden of dit al zijn en die hun competenties bij willen houden.

SK Saval 190917 3431
Inhoud opleiding

De opleiding BHV bestaat uit:

Levensreddende Eerste Hulp (LEH) / Eerste Hulp (EH)

  • (Levensreddende) eerste hulp;
  • Reanimatie;
  • AED bediening

Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie (BOC)

  • Praktijktraining met kleine blusmiddelen;
  • Ontruiming;
  • Communicatie;
  • Alarmering;
  • Casusoefeningen

Opleiding op maat

Als specialist zijn we in staat de opleiding af te stemmen op uw specifieke organisatie. Dit vergroot de herkenbaarheid en de betrokkenheid bij de cursisten. Binnen de wettelijke kaders wordt de inhoud van de bedrijfshulpverlening opleiding aangepast aan uw specifieke risico’s. Hiervoor hebben we een aantal opleidingsprofielen ontwikkeld, zodat in veel gevallen maatwerk geleverd kan worden. Voor bedrijven en organisaties die werken met kinderen is er de module bedrijfshulpverlener Kind en Omgeving. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor opleidingen op maat.

BHV opleiding

Certificaat

Na het positief afsluiten van de training Bedrijfshulpverlener ontvangt de cursist een digitaal certificaat Bedrijfshulpverlener.

Geldigheid van BHV diploma

Wij adviseren op basis van je risico’s regelmatig, maar minimaal 1 keer per jaar, een training bedrijfshulpverlener te volgen. Op deze wijze houd je jouw kennis en vaardigheden op peil.

Toelatingseisen

Cursisten moeten de Nederlandse taal kunnen spreken en schrijven (LBO-niveau).

Locatie en lunch

Om onnodig tijdverlies te voorkomen en de herkenbaarheid voor cursisten te vergroten, zijn wij in staat praktijk en theorie op jouw locatie te verzorgen. In dat geval wordt de lunch door de onderneming zelf verzorgd. Uiteraard zijn zowel voor de locatie als voor de lunch oplossingen op maat mogelijk. Wij bieden je tevens de mogelijkheid in het hoofdkantoor te Breda de opleiding te volgen. In dat geval organiseren wij de lunch voor alle deelnemers.

Aantal deelnemers

Om de kwaliteit en veiligheid van de opleiding te kunnen waarborgen, wordt uitgegaan van maximaal 15 cursisten per groep.