Saval
Beheerder BMI v2
Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie

Een beheerder zorgt voor de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie.

Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie heeft tot doel een beginnende brand in een dusdanig stadium te ontdekken, lokaliseren en alarmeren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en het milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en / of schade worden beperkt respectievelijk voorkomen.

Een beheerder is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, zoals geëist in het Bouwbesluit en omschreven in de NEN 2654.
Daarnaast fungeert hij of zij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, inspecteur van verzekeraars en verzorgt de contacten met de desbetreffende onderhoudsfirma van de installatie.

Deze training wordt alleen aangeboden op aanvraag.

Eisen

De overheid stelt steeds hogere eisen aan het beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties. Regels voor het beheer en onderhoud liggen vast in het Bouwbesluit 2012 welke verwijst naar de normen NEN 2535 en NEN 2654. Deze normen eisen een Beheerder Brandmeldinstallaties die verantwoordelijk is voor het beheer, de controle en het onderhoud.

Het voldoen aan de criteria Beheerder kan worden aangetoond met het diploma van het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Dit diploma kan behaald worden na afsluiting van een tweedaagse cursus die Saval geeft in het kader van de opleiding tot Beheerder Brandmeldinstallaties en wordt namens het NIBHV uitgereikt aan de cursisten die voldoen aan de gestelde criteria.

beheerder brandmeld en ontruimingsalarminstallatie 2
Doelgroep

De cursus is gericht op:

Medewerkers die verantwoordelijk zijn of worden voor het beheer van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Een beheerder heeft bij voorkeur affiniteit met (brand)beveiliging, is betrokken bij de BHV organisatie of maakt deel uit van de technische dienst.

SK Saval 181017 4417
Lesstof

Inhoud van de cursus

  • Voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan een brandmeldinstallatie;
  • De werking van automatische brandmelders;
  • Brandmeldinstallatie met de sturingen en signaleringen;
  • De bediening van brandmeldpanelen, brandweerpanelen en nevenpanelen;
  • Testen van een brandmeldinstallatie;
  • Uitleg preventief onderhoud en beheer van documenten.

Cursusinformatie

De cursus bestaat uit twee dagen. (aanvang 09:00 uur, lunch 12:30 – 13:00, einde ca. 15:30)

Op de eerste lesdag krijg je een praktijkopdracht welke je de tweede lesdag (na ca. 2 weken) dient in te leveren bij uw docent. De cursus locatie is bij Saval te Breda.
De tweede lesdag wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij een positief resultaat (examen + praktijkopdracht) ontvang je het NIBHV diploma.

De cursuskosten zijn inclusief BTW, lunch, cursusboek en examenkosten.