Saval

Kwaliteit, Arbo en Milieu

Als kwaliteitsbedrijf heeft Saval een reputatie hoog te houden. Alles is er op gericht om op dit gebied te voldoen aan de verwachtingen van onze relaties.

KAM

Als hoogstaand kwaliteitsbedrijf heeft Saval een reputatie hoog te houden. Alles binnen de onderneming is er op gericht om op dit gebied te voldoen aan de verwachtingen van onze relaties. Het continue klantgericht verbeteren van bedrijfsprocessen is ingebed in ons businessmodel en draagt zorg voor een actieve en innovatieve bedrijfsvoering. Uiteraard voldoet het geheel aan de geldende standaarden.

Reach

Saval wilt u graag informeren over haar intenties om te voldoen aan de EU-regelgeving met betrekking tot REACH.

In de laatste fase voor 30 november 2008, zijnde de vervaldag van de sluiting van de voorinschrijvingstermijn, hebben we contact opgenomen met alle betreffende leveranciers van onze chemische stoffen en indien van toepassing hebben we de stoffen die we zelf produceren vooraf geregistreerd.

Zo zijn we er van overtuigd dat voortzetting van de supply chain niet in gevaar komt. Het belangrijkste onderdeel van onze veiligheids- en gezondheidsinformatie over de toegepaste blusmiddelen en / of andere componenten in onze producten, is beschikbaar op onze website.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie, indien nodig.

SKG Veiligheidsbeleid

De SK FireSafety Group doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we de gezondheid en veiligheid van ons personeel beschermen en de invloed van het milieu op onze activiteiten tot een minimum beperken.

We streven er naar bij de uitvoering van alle werkzaamheden een hoog veiligheidsniveau te behalen door een proces van continue verbetering te volgen en alle relevante (inter-)nationale wetgeving, normen en beste praktijken waar uitvoerbaar na te leven.

Om ons in staat te stellen deze verbintenis na te komen, zullen we:

  • Risico’s voor onze medewerkers en het milieu identificeren, deze beoordelen en beheersen;
  • Er zorg voor dragen dat onze activiteiten voldoen aan de geldende wetten en voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, en deze zo mogelijk overtreffen;
  • Zorgdragen voor gezondheid, veiligheid en milieutrainingen voor eigen personeel en dat van aannemers, en actief voorlichten over gezondheid, veiligheid en milieuaangelegenheden;
  • Er voor zorgdragen dat al het personeel bekwaam is voor de uitvoering van hun taken;
  • Een cultuur bevorderen waarin incidenten en bijna-ongelukken worden gemeld en onderzocht en daaruit geleerde lessen worden gedeeld door de hele organisatie;
  • Controles instellen om al het personeel dat betrokken is bij onze activiteiten te beschermen en vervuiling te voorkomen.

Ons personeel moet redelijke zorg besteden aan de eigen gezondheid en veiligheid en de impact op het milieu minimaliseren door:

  • Het naleven van gezondheids-, veiligheids- en milieu-instructies en richtlijnen die zijn uitgegeven door het bedrijf;
  • Het melden en meewerken aan onderzoeken naar incidenten die mogelijk letsel, materiële schade of negatieve gevolgen voor het milieu hebben veroorzaakt of zouden kunnen veroorzaken.

De Directie is er voor verantwoordelijk dat het bedrijfsbeleid wordt geïmplementeerd in de lokale organisaties. Deze beleidsverklaring zal regelmatig worden herzien om ervoor te zorgen dat deze nog steeds relevant is.

Het SKG Veiligheidsbeleid is tevens als download beschikbaar.

Download

Certificaten

Federatie Veilig Nederland bewijs van lidmaatschap 2021

Cert. Vebon - Componenten voor Brandmeldsystemen

ISO 9001 2015 certificaat 2021-2024

Cert. LRQA GOLD GB

VCA certificaat Saval BV 2023-2026

REOB 5.0 Certificaat

Kiwa Productcertificaat haspel

Kiwa Certificaat Noodverlichtingsinstallaties

CO2 Prestatieladder niveau 3 certificaat

Download

Certificaten

ANPI certificaat Kitchenflex

LPCB Approved Gas Installer

LPCB Approved Sprinkler Installer

VdS Rim seal protection system

LR Approval

Download

Certificaten

CIBV VBB Sprinkler leverancier

CIBV Onderhoud aan VBB sprinklers

CIBV Brandmeldinstallaties

CIBV Onderhoud brandmeldinstallaties

CIBV Levering/onderhoud blusgasinstallaties

CIBV Installatie/onderhoud blusgasinstallaties

Apragaz Pressure Equipment Directive

Apragaz Marine Equipment Directive

Material safety data

Bioclass F3

Bioclass ABF

Bioclass HR-A

Bioclass HR-B

Bioclass ELGN

Bluspoeder P

Bluspoeder PG

Kooldioxide

Stikstof

HFC227ea FM200

Triodide CFI