• Blog
 • Onderhoud
 • Kennisdeling
 • AED

Wat zijn de 5 meest voorkomende gebreken aan AED's in de praktijk?

 • 22 september 2023
 • Tom Weyns
wat de 5 meest voorkomende mankementen van aeds tijdens controles 1024x576

Met meer dan 25.000 AED's in Nederland (bron: Hartstichting) zijn we op de goede weg om een volledig dekkend netwerk te krijgen waarbij een slachtoffer met een hart- of circulatiestilstand binnen enkele minuten geholpen kan worden. Een AED moet altijd gebruiksklaar zijn. Als dit niet het geval is kan dit onnodig een mensenleven kosten. Saval en onze collega's van AED Partner streven naar de hoogst haalbare kwaliteit in service en onderhoud. Hiermee garanderen wij een optimale betrouwbaarheid en de hoogste graad van inzetbaarheid van je AED.

Toch komen onze onderhoudsmonteurs nog vaak onbruikbare AED's tegen tijdens onderhoudscontroles. In deze blog bespreken we de 5 meest voorkomende (technische) gebreken van AED's die wij tegenkomen.

1. Uitgedroogde of onbruikbare pads / elektroden

De elektroden zijn zeer belangrijk voor de werking van je AED. Zij zorgen ervoor dat de elektrische schok het lichaam van de persoon met een hartstilstand bereikt. Wanneer deze pads de uiterste houdbaarheidsdatum hebben bereikt kunnen zij uitdrogen waardoor ze minder goed plakken en/of de schok kunnen geleiden. Dit kan ook voortijdig gebeuren wanneer de verpakking van deze elektroden beschadigd of geopend is.

Dus controleer de houdbaarheidsdatum en de verpakking van je AED elektroden regelmatig zodat je deze tijdig kunt vervangen. De levensduur van de pads verschilt per fabrikant, maar gemiddeld genomen ligt dit rond de 2 jaar. Bij onze jaarlijkse All-in AED contracten worden de pads altijd kosteloos vervangen.

2. Accu's van AED's die niet in orde zijn

Alle batterijen en accu’s verliezen langzaam spanning (lopen leeg), ook wanneer ze niet gebruikt worden en opgeslagen liggen. Een batterij is daardoor niet eeuwig houdbaar. Vanaf het moment dat je de batterij in de AED plaatst, begint de levensduur van de batterij te lopen. De houdbaarheidsdatum van de batterij verschilt per fabrikant en AED uitvoering.

Gemiddeld genomen moet de batterij / accu van je AED iedere 4 jaar vervangen worden. Er zijn echter situaties waardoor dit eerder zou moeten.

 • De AED is ingezet voor het toedienen van een schok (de accu is in staat meerdere schokken te geven);
 • De locatie waar de AED hangt heeft een lage omgevingstemperatuur;
 • Er wordt regelmatig geoefend met de AED;
 • De AED heeft een storing en/of te vaak een zelftest gedaan.

De AED zal overigens zelf aangeven wanneer de spanning van de accu op een kritiek punt komt, hierdoor kun je vaak zelf handelen en de batterij vervangen.

3. De AED heeft een storing of draait op verouderde software

AED's zijn complexe apparaten die aangestuurd worden door software die aan updates onderhevig is. Deze software zorgt voor een juiste werking van je AED en voert regelmatig testen uit om deze werking te garanderen. Verouderde software, reanimatierichtlijnen en reanimatieondersteuning in de AED kunnen in de loop der jaren achterhaald raken.

Tijdens de onderhoudsbeurt zorgen wij ervoor dat je AED storingsvrij is en de meest actuele software bevat. Wel zo'n veilig gevoel!

4. De AED is verouderd en de werking is niet te garanderen

Er wordt door fabrikanten van AED's normaal gesproken geen maximale levensduur afgegeven. Wij geven echter het advies om je AED na 10 jaar te vervangen. Dit advies wordt ook gegeven wanneer de AED nooit gebruikt is of wanneer deze altijd binnen heeft gehangen.

Redenen die wij hanteren:
 • De betrouwbaarheid van de interne componenten is na 10 jaar niet meer te garanderen;
 • De capaciteit van de interne accu is sterk afgenomen. Naast de vervangbare AED accu heeft iedere AED ook een interne accu, ook wel elco genoemd. Deze geeft uiteindelijk de schok af aan de patiënt. Door veroudering neemt de capaciteit langzaam af van deze elco en zal de AED steeds iets minder sterke schok (gemeten in Joule) af kunnen geven bij een reanimatie.
5. Ontbreken van pictogrammen of veiligheidssignalering

Wanneer men in het geval van een hartstilstand op zoek is naar een AED is het van belang dat deze duidelijk aangegeven staat. Burgerhulpverleners zijn niet overal bekend en om snel en efficiënt te handelen is duidelijkheid cruciaal. Dit wordt normaal gesproken gerealiseerd met een pictogram en/of een herkenbare AED kast.

Wij adviseren ook om je AED te registreren bij HartslagNu.nl. Na registratie is jouw AED inzetbaar door Burgerhulpverleners in de buurt in het geval van een hartstilstand. Hierbij is wel belangrijk dat de AED op een openbare plek hangt en voor iedereen toegankelijk is. Een kast met cijfercombinatie is hier een goede keuze, zodat de AED alleen door personen gebruikt wordt die hiervoor zijn opgeleid.

Tot slot

Dus opsommend zijn de meest voorkomende gebreken aan AED's die wij zoal tegenkomen in de praktijk:

 • Uitgedroogde of onbruikbare pads / elektroden;
 • Accu's van AED's die niet in orde zijn;
 • De AED heeft een storing of draait op verouderde software;
 • De AED is verouderd en de werking is niet te garanderen;
 • Ontbreken van pictogrammen of veiligheidssignalering.


Buiten deze 'technische' gebreken is vaak ook kundigheid bij eigen personeel niet op het gewenste niveau. Veel AED's bevatten 'gesproken' instructie om de reanimatie te ondersteunen. Maar uiteindelijk is toch de hulpverlener de persoon die het moet doen. Tijdens een BHV opleiding wordt de AED en de werking hiervan ruimschoots behandeld. Ons advies is dus om voldoende personeel deze opleiding te laten volgen, zodat in het geval van een hartstilstand bij jou op de werkvloer correct en snel kan worden gehandeld.

Deel dit artikel