• Nieuws
 • Onderhoud
 • Kennisdeling
 • Brandblusapparatuur

De NEN 2559 gaat over onderhoud draagbare brandblussers, wat houdt deze norm precies in?

 • 23 mei 2023

Onderhoud van draagbare blustoestellen wordt bepaald in de NEN 2559. Wat houden deze voorschriften precies in? Lees het in dit nieuwsbericht.

het nut van het onderhoud op brandblussers 2

De NEN 2559 geeft algemene voorschriften voor controle door de gebruiker van draagbare blustoestellen (tot 20 kilogram) en voor het onderhoud en revisie van blustoestellen door een erkend (REOB/ODB opgeleid) onderhoudsmonteur. Deze voorschriften zijn opgesteld door de NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. De originele NEN 2559 komt oorspronkelijk uit 1986 en is herzien in 2001.

Onderhoud volgens NEN 2559 wordt geëist door het Bouwbesluit 2012. Bovendien eisen ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud aan brandblussers volgens deze norm. Tekortkomingen kunnen bij controles van diverse instanties of bij noodsituaties leiden tot hoge boetes of zelfs (in het uiterste geval) bedrijfssluitingen.

Welke draagbare blusmiddelen vallen onder de NEN 2559?

De NEN 2559 behandelt het onderhoud van draagbare blusmiddelen te weten:

 • Poederblussers van 1 t/m 12 kg;
 • Schuimblussers / Watermistblussers van 2 t/m 9 liter;
 • CO2 (koolzuursneeuw) blussers van 2 en 5 kg

Verder wordt er onderscheid gemaakt in draagbare blusmiddelen met constante (permanente) druk en patroonblussers. (Lees ook onze blog: Het verschil tussen constante druk en patroonblussers) De NEN 2559 benoemd de verschillende onderhoudsintervallen en de vereiste verrichtingen die ten minste dienen te worden uitgevoerd tijdens deze controle. Ook geeft de norm een maximale levensduur voor blustoestellen aan van 20 jaar.

Onderhoudsintervallen volgens de NEN 2559

De NEN 2559 geeft een overzicht van de maximale onderhoudsintervallen en de maximum levensduur van draagbare blustoestellen.

Deze intervallen zijn:

 • Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (ODB opgeleid);
 • Vijfjaarlijks, uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers;
 • Revisie na tien jaar: de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt;
 • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats;
 • Na twintig jaar moeten blussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Wanneer een draagbare brandblusser 'niet gebruiksklaar' is dient dit schriftelijk onderbouwd te worden in het onderhoudsrapport met bijbehorende reden.

Handelingen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan je brandblusser

Het jaarlijks onderhoud wordt op locatie uitgevoerd en bestaat uit de volgende handelingen.

 • Visuele inspectie van de blusser, waarbij gelet wordt op beschadigingen, deuken en roestvorming;
 • Controle slang en nozzle van de blusser;
 • Leesbaarheid etiket en controle rijkstypekeur;
 • Controle verzegeling;
 • Controle van druk via de manometer en externe drukmeting;
 • Controle inslagmechanisme (alleen bij patroonblussers);
 • Controle van drukpatroon (alleen bij patroonblussers);
 • Controle op afdichtingen;
 • Controle van gewicht (CO2 blussers);
 • Controle van inslag stoomwezen (CO2 blussers);
 • Controle van leeftijd brandblusser;
 • Demontage/montage van brandblusser;
 • Aanbrengen onderhoudsetiket.

Het 5-jaarlijkse en 15-jaarlijkse onderhoud is een uitgebreide vorm van de jaarlijkse controle. Indien de fabrikant dit voorschrijft dient tijdens dit onderhoud ook de inhoud (blusstof) vervangen te worden.

Het 10-jaarlijkse onderhoud is een volledige demontage van de brandblusser, vervangen van de vulling, beproeving van de romp (CO2 blusser), beproeven van de slang en nozzle en indien nodig het vervangen van andere onderdelen.

Wat kun je zelf als eindgebruiker doen, tussen onderhoudsbeurten door, om je brandveiligheid te garanderen?

Jij als eindgebruiker van de brandblusser dient periodiek een routine controle uit te voeren doormiddel van een visuele controle op de volgende punten:

 • Is het blusmiddel op de daarvoor bestemde plek aanwezig?;
 • Is de blusser vrij van obstakels en toegankelijk, zichtbaar en met de gebruiksaanwijzing aan de voorkant?;
 • Is de brandblusser voorzien van een leesbare gebruikershandleiding en onderhoudsetiket?;
 • Is het blusmiddel gebruiksklaar en op optimale werkdruk (manometer)?;
 • Is de verzegeling aanwezig en niet verbroken?

Wil je met ons een afspraak maken voor het onderhoud aan jouw blusmiddelen?

Vul dan het formulier in op deze pagina

Deel dit artikel