• Blog
  • Kennisdeling
  • Brandveiligheid

De zorgplicht voor grote aantallen mensen is een enorme verantwoordelijkheid

  • 16 november 2022

Ontdek hoe Safety Connect 24/7 controle over je brand- en veiligheidsmiddelen biedt, boven de reguliere regelgeving. Creëer een veiligheidsklimaat gebaseerd op risico's en actuele situaties.

de zorgplicht voor grote aantallen mensen is een enorme verantwoordelijkheid 2

Wat is het meest belangrijk als je kijkt naar goede brandbeveiliging?

Dan moet je kijken naar risico’s en op basis van deze risico’s acties in gang zetten. Wat je wilt is dat in geval van een calamiteit (en dat kan een brand zijn, maar ook stroomuitval) je mensen weten wat ze moeten doen, dat ze de juiste middelen hebben en dat die middelen inzetbaar zijn en 100% zeker functioneren.

Uiteraard moet je voldoen aan de regels. Maar vergeet dan niet dat het voldoen aan alleen de regels, bijvoorbeeld het bouwbesluit, niet betekent dat het veilig is in je instelling of organisatie! Het bouwbesluit is opgesteld met als uitgangspunt dat een gebruiker veilig uit het pand kan komen. Verder niets. Het bouwbesluit houdt geen rekening met het pand of de continuïteit van je organisatie. Voldoen aan de regels is het minimum. Regel-gestuurde (brand)veiligheid - het voldoen aan de regels - betekent niet dat je veilig bent en al helemaal niet dat je risico’s afgedekt zijn.

Verzorgingshuis in de praktijk

Een situatie die ik zelf heb meegemaakt. Het is een paar jaar geleden dat mijn schoonmoeder in een verzorgingshuis verbleef. De stroom was uitgevallen en dat bleek niet alleen in het verzorgingshuis, maar in de hele  omtrek zo te zijn. Ik ben toen naar haar toe gegaan omdat ze op dat moment bezoek had die niet meer naar huis durfde te gaan. Eerst al moeite om binnen te komen want de automatische deuren gingen niet meer open. Nu ben ik sterk genoeg en weet ik hoe het werkt, dus ik kom wel binnen. Eénmaal binnen kom ik via de trap op de etage en wat blijkt? De vertrouwde lange gang is ineens een kort gang met telkens een grote blokkade: een branddeur. Op de gang van het verzorgingshuis waren de deuren van de brandcompartimenten dicht gegaan (de kleefmagneten hadden de deuren losgelaten). De gang welke normaal verlicht was aan het begin en het einde door daglicht en met lampen langs de hele wand, was nu een gang geworden met 4 of 5 compartimenten. Daarbij hadden de middelste compartimenten geen enkel daglicht en de noodverlichtingsarmaturen waren niet meer aan. De accu’s waren leeg. Ik kan je wel vertellen dat een eenvoudige situatie van stroomuitval een grote uitwerking heeft op bewoners, personeel en bezoekers.

Ik had al moeite om mij goed te blijven oriënteren; de situatie leek in eens heel anders. De ruimtes waren veel kleiner en donker. Maar hoe was het gegaan als het niet alleen een situatie was geweest van stroomuitval? Een situatie met brand bijvoorbeeld? Probeer dan maar eens op een veilige manier een ontruiming te doen. Dat is vrijwel onmogelijk.

Bij de kamer van mijn schoonmoeder aangekomen zaten 2 dametjes bij kaarslicht. Daar had de verzorging voor gezorgd. Ik heb de oudere dame in de hand genomen en keurig naar huis gebracht.

Aan de minimale eisen was voldaan in deze situatie, maar in de praktijk was het ondermaats. Kijk dus niet alleen naar een regel maar naar de omstandigheden en de risico’s! En richt daar je organisatie op in.

Hoe kan het dan dat dit geen vast onderdeel is van de regelgeving?

In dit geval hadden ze wel noodverlichting maar helaas werkte die toen ik er was (en dat was ongeveer een half uurtje later) niet meer. Noodverlichting moet bij stroomuitval tenminste 1 uur kunnen blijven branden op de accu. Als je de armaturen niet controleert en test dan wordt je mogelijk verrast door een sterk afgenomen accucapaciteit en valt de noodverlichting na enkele minuten gewoon uit.

En dat zien we vaak. De middelen zijn er, maar onderhoud is niet of niet goed geregeld en ook weet men niet goed wat de status van de objecten is.

Maar hoe hou je dan overzicht over je veiligheidsmiddelen en weet je dat ze goed werken?

Dat is een vraag die we heel erg vaak krijgen. Met name van organisaties die honderden of zelfs nog meer veiligheidsmiddelen hebben. Denk aan brandslanghaspels, brandblussers, noodverlichting, ehbo trommels, blusdekens en ga zo maar door.

Ontzettend veel middelen welke door alle gebouwen heen, op elke verdieping, van parkeerkelder tot de bovenste etage, ja zelf tot bij de technische installaties op het dak, aanwezig zijn. Zeker als je dan meerdere vestigingen hebt en daar niet vaak, of zelfs helemaal niet komt, wil je wel weten wat de status is. Eenmaal per jaar onderhoud laten doen door een gecertificeerd bedrijf geeft je de zekerheid dat het veiligheidsmiddel weer in optimale staat is gebracht. Maar het is een momentopname. Gedurende de 12 maanden tot het volgende onderhoudsmoment blijkt uit onderzoek door diverse redenen 15% van deze middelen niet of verminderd gebruiksklaar te raken. Als er in die 12 maanden een calamiteit optreedt kan dat gevaarlijke gevolgen hebben. Als je tussendoor periodiek zelf visuele controles doet door het pand, spot je wellicht de eerste gebreken, maar sommige mankementen zie je niet aan het oppervlak. Een realtime waarschuwing zodra er een afwijking is welke mogelijk tot een gevaarlijke situatie leidt levert een enorme veiligheidswinst op. Zo blijf je zo dicht mogelijk bij de 100%.

Safety Connect

We horen steeds meer om ons heen dat apparaten en gebouwen “slim” of “smart” gemaakt worden. Eigenlijk houdt dat in dat we met behulp van sensoren een bepaalde status van een apparaat willen weten. Want het kan zijn dat die actuele status afwijkt van gewenst, hetgeen weer reden kan zijn om in te grijpen of aan te passen. Kortom, m.b.v. sensoren geven objecten continu hun actuele waarden af en kunnen op die manier in de gaten worden gehouden.

Na veel onderzoek en testen, introduceren we nu een nieuw concept: Safety Connect. Safety Connect geeft je 24/7 controle over je brand- en veiligheidsmiddelen. Informatie over de status van deze veiligheidsmiddelen wordt continu verzameld en inzichtelijk gemaakt op een dashboard. Ook voor meerdere locaties. Elke afwijking van de norm heb je direct in de gaten. Dus bijvoorbeeld: de lamp van de noodverlichting is kapot, de brandslanghaspel wordt afgerold, de blusser raakt van druk af, de AED wordt van de houder gehaald. Je krijgt onmiddellijk een melding.

Organisaties die het zich het niet kunnen veroorloven om met een verminderde, of minder dan optimale brandveiligheid genoegen te nemen zijn bij uitstek geholpen met Safety Connect. Zij die een hoge mate van zorgplicht hebben voor hun patiënten/bezoekers zullen beseffen dat brand- en vluchtveiligheid een zeer belangrijke factor is.

Met Safety Connect geven wij je de tools in handen om actief besluiten te nemen over het niveau van je brandveiligheid.

Deel dit artikel