Saval
safety connect 11
Vergroot
brandveiligheid
met Safety connect

Vergroot
brandveiligheid
met Safety connect

Continu controle over brandveiligheid

Bewoners, medewerkers, patiënten, studenten, bezoekers: iedereen in een gebouw moet zich veilig kunnen voelen. Zeker waar grote aantallen mensen bij elkaar komen en verblijven, is brandveiligheid essentieel. 

Maar hoe houd u brandveiligheid op het hoogst haalbare niveau? En, hoe gaat u om met complexe situaties, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van meerdere gebouwen op verschillende locaties?

Verzekerd zijn van maximale brandveiligheid

Brand- en vluchtveiligheidsmiddelen kunnen mensenlevens redden – mits zij 100 procent functioneren. Periodieke checks helpen om ze in hun optimale staat te houden. Vervelend genoeg neemt hun inzetbaarheid tussentijds toch weer af. Onder andere door verkeerd gebruik, schade, vandalisme of simpelweg onnadenkendheid. Binnen één jaar na onderhoud valt zelfs 15 procent uit, zo becijferde de Federatie Veilig Nederland. Maar wanneer en waardoor is door niemand precies te zeggen.

100 procent zekerheid over brandveiligheid hebt u dus nooit. Dit probleem lost Saval Safety Connect voor u op. Dankzij Safety Connect heeft u de mogelijkheid de inzetbaarheid van de brandveiligheidsmiddelen tot in detail te monitoren. Realtime en 24/7. Hierdoor kunt u afwijkingen signaleren en uitval voorkomen, en blijft iedereen in het gebouw verzekerd van maximale brandveiligheid.

safety connect animatie man noodverlichting
Nieuwe generatie

Neem bewust en actief besluiten over brandveiligheid

Safety Connect maakt gebruik van een nieuwe generatie ‘slimme’ brand- en vluchtveiligheidsmiddelen die voorzien zijn van sensoren. Daarmee verzamelen ze continu gegevens van hun status, die u vervolgens terugziet op een overzichtelijk dashboard. In één oogopslag heeft u daardoor altijd een zeer compleet beeld van de brand- en vluchtveiligheid; ook in complexe situaties met verschillende locaties. Zijn er afwijkingen? Dan ontvangt u een notificatie. Is er een acuut onveilige situatie? Dan krijgt u een alert, inclusief de oproep om direct op te treden. Dat kunt u zelf doen, of het aan onze experts overlaten. Safety Connect geeft u dus grip op de brandveiligheid en de mogelijkheid bewust en actief te handelen. Een geruststellende zekerheid wanneer het om mensenlevens én de reputatie van uw organisatie gaat.

safety connect animatie scherm
Inzicht en overzicht

Maak het beheer efficiënt en effectief

Safety Connect biedt 24/7 overzicht, inzicht en controle over uw brand- en vluchtveiligheidsmiddelen. U heeft onder alle omstandigheden een actueel beeld van de status van uw veiligheidsmiddelen en kunt die beheren op de manier die u zelf wenst. Wanneer een interventie noodzakelijk is, hoeft u geen seconde te verliezen. U heeft dus de tools in handen om de brandveiligheid altijd op het hoogste niveau te houden. Aantoonbaar, want Safety Connect registreert alle afwijkingen, en al uw handelingen zijn herleidbaar en daarmee te verantwoorden. Ook in het geval van complexe beheerssituaties. Zo maakt Safety Connect het beheer van uw brand- en vluchtveiligheidsmiddelen efficiënt en effectief.

Safety connect: zo werkt het

Safety Connect maakt gebruik van de noodverlichting die verplicht in gebouwen aanwezig is. De noodverlichtingsarmaturen worden voorzien van ‘nodes’ (zenders en ontvangers) die met elkaar in verbinding staan en samen een ‘mesh-netwerk’ vormen. De noodverlichtingsarmaturen zijn hiervoor het uitgelezen middel. In de praktijk bevinden ze zich vrijwel altijd binnen 30 meter van elkaar, zodat een zeer dicht netwerk ontstaat. Bij een stroomstoring houdt de back-up accu van de armaturen de noodverlichting bovendien minimaal één uur actief, waardoor ook het netwerk in stand blijft.

Via bluetooth ontvangen de nodes in het netwerk gegevens van sensoren waarmee de brandveiligheidsmiddelen uitgerust zijn. De nodes geven die door aan een ‘gateway’ die ze met een 4G-verbinding doorstuurt naar een database in de cloud.

Daar wordt de ruwe data omgezet in waardevolle informatie en inzichtelijk aangeboden op een gebruikersplatform.

Op basis van de informatie op het gebruikersplatform kunt u het functioneren van de brandveiligheidsinstallatie naar eigen oordeel bijsturen of er zelfs direct op ingrijpen. Dit kunt u zelf doen of in overleg met Saval. Onze experts kijken mee op het platform. Daardoor kunnen ze altijd snel en adequaat optreden.

Het Safety Connect-netwerk staat op geen enkele manier in contact met je bedrijfsnetwerk. Nog afgezien van de hoge securitystandaard van het Safety Connect-netwerk, hebben cybercriminelen dus geen toegang tot uw bedrijfskritische systemen.

safety connect 4 1280x720
safety connect 5 1280x720
safety connect foto hal people
safety connect foto vergadertafel

    Wil je meer weten of advies op maat?