de eerste 15 minuten v2
De eerste 15 minuten

De eerste 15 minuten

De eerste 15 minuten in het geval van een brand of medische situatie zijn cruciaal, Iedere minuut telt

De eerste 15 minuten zijn cruciaal, Iedere minuut telt

Er is een calamiteit, een ongeval, of er is sprake van brand. Tijd is heel belangrijk, hoe sneller u kan ingrijpen hoe beter de uitkomst zal zijn voor het slachtoffer en voor het beperken van schade aan bedrijf. U belt professionele hulpdiensten… maar die zijn er niet direct. Dan komt het aan op mensen die in de buurt zijn en in staat zijn zelf te handelen.

Bekijk de video.

de eerste 15 minuten01
Zelfredzaamheid

In het geval van calamiteiten zijn er feitelijk 2 opties

  1. Medische situatie: de meeste medische situaties zijn meestal niet direct levensbedreigend (je kunt wachten op hulpdiensten), maar niet bij een hartstilstand! Dat vraagt direct actie!;
  2. Situatie met brand: je moet in staat zijn zelf direct te handelen (ontruimen en blussen).
Die eerste minuten hulpverlening die je zelf kunt doen, maken het verschil! Wij willen je in staat stellen om in die eerste cruciale minuten te handelen. Wij hebben de middelen en trainen mensen om die middelen goed in te zetten.

Wacht niet af tot de hulpdiensten arriveren

de eerste 15 minuten 2
Interventie

De juiste middelen om in te kunnen grijpen

De veiligheidsmiddelen die u nodig hebt om in te grijpen zijn onmisbaar om erger te voorkomen. Denk hierbij aan brandblussers, brandslanghaspels, maar ook oogspoelflessen of een AED.

Zo pakken we het advies voor de juiste middelen aan.

de eerste 15 minuten 3
Installatie

Snelle detectie en werking van systemen

Ook gebouwgebonden installaties zijn een essentieel onderdeel van de ideale mix. Detectiesystemen, noodverlichting en blusgassystemen zijn enkele voorbeelden van deze automatische installaties die zonder tussenkomst van mensen zorgen voor (brand)veiligheid.

Hier leest u hoe we tot de beste installatie komen.

de eerste 15 minuten 7
Instructie

Trainen om op de juiste wijze te kunnen handelen

Hoe u handelt in de eerste 15 minuten bij een calamiteit kan levens redden. Naast het hebben van voldoende brandblussers, noodverlichting en een automatisch blussysteem zijn het de mensen die het verschil maken. Weten hoe u met veiligheidsmiddelen om moet gaan en hoe u slachtoffers hulp kunt bieden zijn essentiële vaardigheden als de tijd dringt.

De stappen die we nemen om uw mensen voor te bereiden vindt u hier.

de eerste 15 minuten 8
Beheer en Onderhoud

Middelen, installaties en instructies up-to-date houden

Beheer en Onderhoud moeten op orde zijn om (brand)veiligheid te kunnen garanderen tijdens de eerste 15 minuten van een calamiteit. Alleen aanschaf van veiligheidsproducten en –systemen is niet voldoende. Voor de veiligheid van medewerkers en uw eigendommen is goede periodieke controle van brandbeveiliging dan ook een noodzaak.

Hoe we alles voor u in goede staat houden? Klik hier.

Interventie middelen

Heeft u nog vragen?

Vul onderstaand contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u toch nog vragen?
Neem dan contact met ons op!