VCA leidinggevenden

VCA leidinggevenden

Na het volgen van de opleiding weet de medewerker hoe werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden, hoe risico’s tijdens het werk tot een minimum beperkt kunnen worden, en hoe te handelen bij het constateren van onveilige werkzaamheden.
De opleiding is bestemd voor leidinggevende medewerkers waarvan de opdrachtgever het VCA certificaat verplicht stelt, leidinggevende medewerkers die operationeel werkzaam zijn binnen een VCA* of VCA** gecertificeerd bedrijf en leidinggevende medewerkers waarvan het diploma Basisveiligheid 2 is verlopen.

Duur van de opleiding:
Twee dagen (16 uur) niet aaneengesloten, incl. examen. Bij voorkeur zit er minimaal 1 week tussen beide lesdagen, de tweede dag is tevens de examendag.

De opleiding is ook in verkorte vorm beschikbaar als examentraining. De duur is in dat geval één dag (8 uur), incl. examen.

Opleiding op maat

Als specialist zijn we in staat de opleiding af te stemmen op jouw specifieke organisatie. Dit vergroot de herkenbaarheid en de betrokkenheid bij de cursisten. Binnen de wettelijke kaders wordt de inhoud van de opleiding aangepast aan je specifieke risico’s. Hiervoor hebben we een aantal opleidingsprofielen ontwikkeld, zodat in veel gevallen maatwerk geleverd kan worden.

Examen

Het examen VOL-VCA bestaat uit een schriftelijk meerkeuze examen en wordt afgenomen door een onafhankelijk bureau (VCA- examenbank). Bij minimaal 10 deelnemers kan het examen desgewenst op een geschikte locatie naar keuze worden afgenomen.

Diploma / Certificaat

Na het positief afsluiten van het examen ontvangt de cursist het diploma VOL-VCA. Dit diploma wordt afgegeven door de VCA Examenbank onder toezicht van het ECABO.

Geldigheid

Het diploma VOL-VCA is 10 jaar geldig.

Vrijstelling

Geen vrijstelling.

Toelatingseisen

Cursisten moeten de Nederlandse taal kunnen spreken en schrijven (basisonderwijs).

Locatie en Lunch

Om onnodig tijdverlies te voorkomen en de herkenbaarheid voor cursisten te vergroten, zijn wij in staat praktijk en theorie op jouw locatie te verzorgen. In dat geval wordt de lunch door de onderneming zelf verzorgd. Uiteraard zijn zowel voor de locatie als voor de lunch oplossingen op maat mogelijk. Wij bieden je tevens de mogelijkheid in het hoofdkantoor te Breda of op één van onze andere opleidingslocaties in Nederland de opleiding te volgen. In dat geval organiseren wij de lunch
voor alle deelnemers.

Aantal deelnemers

Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen, wordt uitgegaan van maximaal 20 cursisten per groep.

Meer info over deze opleiding?

Check beschikbaarheid