EHBO

EHBO

De EHBO opleiding leidt op tot het officieel erkende diploma Eerste Hulpverlener. Tijdens de opleiding worden de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om slachtoffers in (levens)bedreigende situaties te kunnen helpen.

Duur van de opleiding: 3 dagen (24 uur) niet aaneengesloten incl. examen.

Opleiding op maat

Als specialist zijn we in staat de opleiding af te stemmen op jouw specifieke organisatie. Dit vergroot de herkenbaarheid en de betrokkenheid bij de cursisten. Binnen de wettelijke kaders wordt de inhoud van de opleiding aangepast aan jouw specifieke risico’s. Hiervoor hebben we een aantal opleidingsprofielen ontwikkeld, zodat in veel gevallen maatwerk geleverd kan worden.

Opties

Het is tevens mogelijk om enkele onderdelen van de opleiding als een losse training te volgen of om verdieping van de lesstof te verkrijgen:

+ Eerste Hulp aan kinderen
+ Eerste Hulp voor gevorderden
+ Reanimatie inclusief AED bediener

E-learning

Deze opleiding is ook beschikbaar in combinatie met e-learning waarbij de cursist de theorie in eigen tempo en planning kan volgen. Nadat de theorie via de
e-learning is gevolgd wordt een afspraak gemaakt voor de praktijktraining en het examen.

Aanmelden of andere trainingen bekijken?

Bekijk agenda