Energie, Data en Telecom

Energie, Data & Telecom

De infrastructuur voor gas, elektriciteit, water, telefonie of data is van groot maatschappelijk en economisch belang, met grote gevolgen indien er geen beschikbaarheid is. Het systeem mag eigenlijk nooit falen, het kan direct gevolgen hebben. Deze sector vraagt om risicogerichte brandveiligheid. Binnen deze sector zijn vaak weinig of geen mensen aanwezig, dus het accent ligt hier niet zozeer veiligheid van mensen. Veel meer op het borgen van de continuïteit.

In deze situaties werken we o.a. met snelle detectiesystemen die automatisch een blusgassysteem activeren om binnen 60 seconden de zuurstof aan de ruimte te onttrekken, waardoor de brand dooft. Zonder nevenschade te veroorzaken aan de apparatuur. Er bestaan verschillende blusgassen, die ieder op eigen wijze het doel bereiken. Wij adviseren je graag over de beste optie voor jouw situatie.

Innovatieve oplossingen voor jouw sector

Risico op een slimme manier beheersbaar maken?

Neem contact op