ACC module t.b.v. 2 Reflex units ACC module t.b.v. 2 Reflex units ACC module t.b.v. 2 Reflex units

REFLEX™ACC module

{"entityMap":{},"blocks":[{"key":"2jsaa","text":"Alarmeren, Controleren en Communiceren ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":38,"style":"BOLD"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"eke8c","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"5vduo","text":"De Saval REFLEX\u2122ACC module is een speciaal ontwikkelde detectie- blusaanstuurmodule die bedoeld is voor de beveiliging van kleine brandrisico's zoals machines, schakelkasten, netwerk- \/ serverruimten en GSM antennekasten. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"1i78c","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"f2185","text":"Ingangen REFLEX\u2122 ACC module","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":27,"style":"BOLD"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"3k547","text":"De ACC module beschikt over 4 ingangen. Op deze ingangen kunnen rook- en\/of temperatuurmelders worden aangesloten, maar ook bewakingscontacten van het blussysteem, storingsmeldingen van de beveiligde machine of een waterlekkage-detector. Elke ingang kan afzonderlijk geprogrammeerd worden met o.a. de benaming van de ingang en hoe dit signaal verwerkt moet worden.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"aasgb","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"19dmg","text":"Uitgangen REFLEX\u2122 ACC module","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":28,"style":"BOLD"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"edbug","text":"De ACC module beschikt over 4 uitgangen. Op 2 (bewaakte) uitgangen kunnen blusaansturingen gerealiseerd worden waarbij de aansturing op draadbreuk wordt bewaakt. De 2 (onbewaakte) uitgangen kunnen worden gebruikt voor de machine-noodstop, lokale doormelding enz. Elke uitgang kan afzonderlijk geprogrammeerd worden met o.a. de benaming van de uitgang en hoe dit signaal verwerkt moet worden.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"3ros0","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"7dsg5","text":"Communicatie met de module","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":26,"style":"BOLD"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"ffvdm","text":"De ACC module verstuurt alle statusmeldingen per SMS. Voor maximaal 5 SMS nummers kan geprogrammeerd worden, welke melding naar welk nummer moet. Zo kan een splitsing gemaakt worden in alarm- en technische meldingen.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}}]}
  • Productgroep Compact blussysteem
  • Productfamilie Reflex
  • Artikelnummer 8315031
  • Objecttype machines, schakelkasten, netwerk- / serverruimten

Ook toegepast in deze sectoren

Producten van eigen fabricage

In de eigen fabriek te Breda, ontwikkelt en produceert Saval o.a. je brandblussers en brandslanghaspels. Maatwerk dat daardoor mogelijk is, komt tot uiting in de product noviteiten die Saval sinds het begin ontwikkelt voor uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Is dit het product dat je nodig hebt?

Vraag offerte aan