Novec 1230 blusgassysteem

Gasblussystemen met Novec 1230 blusgas zijn ontworpen voor de beveiliging van normaal bemande en onbemande ruimten die hoogwaardige apparatuur bevatten. De investering in een systeem met Novec 1230 blusgas is laag vergeleken met het verlies aan onroerend goed of
elektronische data ten gevolge van een brand. Schade en bedrijfsonderbrekingen worden tot een minimum beperkt, terwijl uw personeel ook optimaal beschermd is.

Voor projecten waarbij een Novec 1230 blusgassysteem gewenst is verwijzen we u door naar onze SK-collega’s van Somati Systems. Zij zullen u vanuit hun specialisme voorzien van een passende oplossing.

Waar kan een Novec 1230 blusgassysteem worden toegepast?

Novec 1230 blusgas is de optimale beveiliging van controlekamers, bedieningsruimtes, computerruimtes, machinekamers, kabelkelders, telecommunicatieruimtes, turbinegenerator-omkastingen en archieven.

De chemische blusgassystemen van Saval bestaan uit één of meer opslagcilinders die bij voorkeur buiten de beveiligde ruimte zijn geplaatst. De cilinders zijn standaard gevuld met de benodigde hoeveelheid tot vloeistof verdicht blusgas, op druk gebracht met stikstof tot 25 bar bij 20°C. De werking berust op fysieke koeling van de vlam op een moleculair niveau, zodanig dat de hitte letterlijk wordt verwijderd uit het vlamfront tot een zodanig niveau dat de verbranding stopt. Het Novec 1230 blusgas blust snel omdat deze systemen zijn ontworpen om de minimale concentratie in 10 seconden of minder te bereiken.

Het blusgas is niet elektrisch geleidend, niet corrosief en laat geen deeltjes of andere residu achter; hierdoor is het veilig bij gebruik in de aanwezigheid van elektrische apparatuur.

Milieu en Gezondheid

Novec 1230 brengt door het ontbreken van broom of chloor geen enkele schade toe aan de ozonlaag. Een korte atmosferische levensduur en een lage broeikaswaarde maken Novec 1230 tot het meest milieuvriendelijke chemische blusgas dat verkrijgbaar is.

  • Productgroep Blusgas systeem
  • Productfamilie Blusgas
  • Blusmiddel Novec 1230™

Producten van eigen fabricage

In de eigen fabriek te Breda, ontwikkelt en produceert Saval o.a. je brandblussers en brandslanghaspels. Maatwerk dat daardoor mogelijk is, komt tot uiting in de product noviteiten die Saval sinds het begin ontwikkelt voor uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Is dit het product dat je nodig hebt?

Vraag offerte aan