Gasdetectie

{"entityMap":{},"blocks":[{"key":"3leu","text":"Gasdetectie is een hooggevoelig waarschuwingssysteem waarmee bepaalde soorten moleculen kunnen worden gedetecteerd. Het is een belangrijke toepassing op plekken waar brandbare gassen en dampen voorkomen en er een verhoogd explosierisico bestaat. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"4njsl","text":" ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"70vjl","text":"Waar kan gasdetectie worden toegepast? ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":38,"style":"BOLD"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"eic5p","text":"Dit type systeem wordt vooral ingezet in de industrie, zoals procesinstallaties voor olie en opslag van benzine, aceton, methaan, enz. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"8ht1u","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"arqlg","text":"Het systeem","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":11,"style":"BOLD"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"8lu34","text":"Elk type gas of damp heeft een gebied waarbij een kleine ontsteekbron, met voldoende energie, een ontbranding of explosie kan ontstaan. Dit gebied ligt tussen de LEL (Laagste Explosie Grens) en de HEL (Hoogste Explosie Grens). Tussen deze twee niveaus is de gas\/lucht-verhouding zodanig dat een ontsteking of verbranding mogelijk is. Een gasdetectiesysteem geeft een alarm af zodra bepaalde giftige of brandbare gasmoleculen een te hoog percentage in de lucht bereiken. Dit percentage ligt uiteraard nog verder onder de grens van explosie- of ontbrandingsgevaar. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}}]}
  • Productgroep Detectie- en evacuatiesysteem

Ook toegepast in deze sectoren

Producten van eigen fabricage

In de eigen fabriek te Breda, ontwikkelt en produceert Saval o.a. je brandblussers en brandslanghaspels. Maatwerk dat daardoor mogelijk is, komt tot uiting in de product noviteiten die Saval sinds het begin ontwikkelt voor uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Is dit het product dat je nodig hebt?

Vraag offerte aan