CO2 blusgassysteem

Automatische CO₂ blusgassystemen verdringen zuurstof waardoor verbranding niet meer mogelijk is. Dit systeem kan worden ingezet voor objectblussing, beveiliging van onbemande ruimten en apparatuur waar nevenschade minimaal mag zijn en waar alternatieve systemen minder of niet geschikt zijn.

Voor projecten waarbij een CO₂ blusgassysteem gewenst is verwijzen we u door naar onze SK-collega’s van Somati Systems. Zij zullen u vanuit hun specialisme voorzien van een passende oplossing.

Waar kan een CO2 blusgassysteem worden toegepast?

De CO₂ blusgassystemen worden toegepast in opslagruimten met gevaarlijke stoffen, schakelruimtes, kabelschachten, telecommunicatieruimtes, turbinekasten, brandbare vloeistoffen en archieven.

Het belangrijkste effect van blussen met CO₂ is het verstikken van de brand door de verdringing van zuurstof. CO₂ is ook één van de weinige blusgassen die gebruikt kunnen worden voor het blussen van objecten. In sommige gevallen kan het koelende effect van kooldioxide een extra bijdrage leveren aan de volledige blussing. Door de hoge opslagdruk is een grote afstand tussen de opslagcilinders en de beschermde ruimte mogelijk, daarmee zijn kooldioxide-systemen flexibel als het gaat om de lengte van het leidingnetwerk.

Kooldioxide is zeer geschikt om in te zetten in ruimtes met elektronische apparatuur. Ten eerste omdat het elektrisch niet geleidend en niet corrosief is, ten tweede omdat het geen deeltjes of andere residuen achterlaat die schade zou kunnen toebrengen aan elektronische apparatuur, computers en communicatieapparatuur.

Milieu en gezondheid

CO₂ is een effectief blusmiddel als de toegevoerde hoeveelheid gas de zuurstof in de ruimte verdringt. De zuurstofconcentratie wordt dermate laag dat eventuele aanwezige personen gevaar lopen. Kooldioxide heeft een verstikkende werking, bovendien wordt het beschouwd als een giftig gas.

  • Productgroep Blusgas systeem
  • Productfamilie Blusgas
  • Blusmiddel CO2
  • Blusvermogen Klasse A Ja
  • Blusvermogen Klasse B Ja
  • Blusvermogen Klasse C Ja

Producten van eigen fabricage

In de eigen fabriek te Breda, ontwikkelt en produceert Saval o.a. je brandblussers en brandslanghaspels. Maatwerk dat daardoor mogelijk is, komt tot uiting in de product noviteiten die Saval sinds het begin ontwikkelt voor uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Is dit het product dat je nodig hebt?

Vraag offerte aan