Woningcorporatie WonenBreburg

Onderhoud bij woningcorporatie met tienduizenden panden

WonenBreburg is een woningcorporatie met bijna 30.000 verhuureenheden en actief in de woningmarktgebieden Breda en Tilburg. De woningcorporatie verhuurt en verkoopt woningen en besteedt bijzondere aandacht aan het huisvesten van mensen die dat moeilijker zelf kunnen, zoals dak- en thuislozen, mensen met een laag inkomen en mensen met een maatschappelijke, fysieke of verstandelijke beperking. Daarnaast is er ook speciale aandacht voor studenten en senioren.

Meer weten over zulke complete opdrachten?

Lees verder over onze aanpak