Watermistsystemen

Speciale watermistsystemen geaccepteerd door verzekeraar

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is de grootste slibverwerker van Nederland. Slib is een restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een essentieel onderdeel van het slibverwerkingsproces zijn de turbines. Om brand te voorkomen en de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen zijn er hogedruk watermistssytemen toegepast in de behuizing van twee nieuwe turbines.

Alternatief voor de eisen van de verzekeraar

De verzekeraar vereiste een NFPA sprinklersysteem. In dit geval is het waterverbruik van een sprinklersysteem een groot nadeel. Het beschadigt de turbine en vergroot de kans op verspreiding van de brandbare stoffen. We hebben alle factoren die voor de verzekeraar en klant van belang zijn

verzameld en een risicoinventarisatie gemaakt. In overleg met de verzekeraar, tussenpersoon en opdrachtgever hebben wij conform de NFPA een hogedruk watermistinstallatie ontworpen. Deze voldeed aan alle eisen en is geaccepteerd door alle betrokken partijen.

Meer weten over brandbeveiligingssystemen op maat?

Lees meer