Auto Draft 1

FoamTronic installatie in een live productie-omgeving van BASF Antwerpen

BASF Antwerpen is een grote site met ca. 50 productie- en opslagfaciliteiten van verschillende chemische producten. Dit is voor de brandweer en andere noodhulpteams een uitdaging. De BASF brandweer is zeer goed uitgerust en getraind om branden met gevaarlijke chemicaliën te bestrijden. Veiligheid heeft bij BASF de hoogste prioriteit.

Er is onderzoek gedaan naar de brandrisico’s van twee tankputten met vier grote en zeven kleine opslagtanks.

Dit zijn de uitkomsten:

  • De kleine tanks kunnen worden gekoeld/geblust met behulp van mobiele brandblusapparatuur;
  • De grote tanks (ø 50 m) hebben een vast koel- en brandblussysteem nodig;
  • De tankputten hebben een vast brandblussysteem nodig.

De FoamTronic mengt het schuimconcentraat en water zeer nauwkeurig op basis van de vraag naar bluswater van het systeem. De stromen van bluswater en schuimconcentraat worden continu gemonitord met behulp van elektromagnetische debietmeters en worden automatisch aangepast indien nodig. Een groot voordeel van dit systeem is dat de debietmeters zijn geïnstalleerd in de watertoevoer, waardoor er geen drukverlies ontstaat naar het brandblussysteem. Hierdoor kunnen leidingen met kleinere diameters worden toegepast.

De FoamTronic maakt het mogelijk om de mengverhouding van schuimconcentraat en water te testen zonder daadwerkelijke menging. Hierdoor wordt milieuvervuiling en onnodig verbruik van schuimconcentraat voorkomen.

In samenwerking met ons zusterbedrijf Knowsley SK hebben wij de FoamTronic geleverd als skid, klaar om geïnstalleerd te worden op locatie.

Een nieuw manifold

De nieuwe manifold bevindt zich vlakbij de tankput, achter een brandwerende betonnen behuizing.

Na het plaatsen en testen van de nieuwe manifold zijn de gebieden waar de leidingen moesten worden vernieuwd verdeeld in kleinere zones. De zones werden tijdens de werkzaamheden tijdelijk beveiligd met grote mobiele monitoren. Deze monitoren waren verbonden met de nieuwe manifold.

Resultaat

Alle systemen zijn grondig getest om een goede werking te garanderen. Een onderdeel was het testen van de FoamTronic schuimmenger. De tests zijn uitgevoerd zonder schuimconcentraat en water met elkaar te mengen. Hierdoor kon het schuimconcentraat worden verzameld in een schone opslagtank en hergebruikt. Door het FoamTronic-systeem te implementeren hebben we de totale projectkosten aanzienlijk kunnen verlagen.

Dit is bereikt door de reductie van de leidingdiameters binnen het systeem. Bovendien werd een groot verbruik van schuimconcentraat voorkomen tijdens inbedrijfstellingstests. In de toekomst zullen de besparingen elk jaar worden gerealiseerd door de lage kosten van de periodieke test- en onderhoudsactiviteiten.

Meer weten over brandbeveiligingssystemen op maat?

Neem contact met ons op