CFI Rim Seal Fire Protection

CFI Rim Seal voor grote opslagtanks in Polen

PERN S.A. exploiteert het netwerk van leidingen voor het transport van ruwe olie naar de grootste producenten van brandstoffen in Polen en Duitsland. PERN S.A biedt ook opslag voor ruwe olie. Ze bezitten drie tankparken en zijn uitgerust met tankcapaciteiten van 32.000 tot 100.000 m3. Wij hebben de 100.000 m3 tanks voorzien van automatische detectie- en blusgassystemen: CFI Rim Seal Fire Protection.

Hoe beveilig je 100.000 m3 opslagtanks?

PERN S.A. beschikt over opslagtanks in verschillende formaten. De grotere opslagtanks, met een diameter van 80 meter en 100.000 m3 opslagcapaciteit, zijn een uitdaging wat betreft brandbeveiliging. De bestaande brandveiligheidsnormen bevatten richtlijnen voor opslagtanks met een maximale diameter van 68 meter. Hierdoor kunnen de grote tanks niet gecertificeerd worden door de bevoegde plaatselijke autoriteit. Daarnaast moest er rekening gehouden worden met de zeer lage temperatuur in de winter van -20 graden Celsius. De werking van het systeem moet ten allen tijde gegarandeerd zijn.

Er is gekozen om een automatisch detectie- en blusgassysteem toe te passen dat specifiek is ontworpen en gecertificeerd voor dergelijke toepassingen: CFI Rim Seal Fire Protection. Het systeem heeft een VDS-keur, hierdoor heeft bevoegde plaatselijke autoriteit het systeem toch kunnen certificeren. In tegenstelling tot water of schuim wordt CF3I-gas niet beïnvloed door de zeer lage temperaturen, waardoor het een geschikt blusmiddel is voor deze situatie. Het systeem is aangesloten via het Saval SK3000-brandmeldpaneel op het besturings- en alarmsysteem (SCADA) van de klant.

Wij maakten gebruik van

Meer weten over brandbeveiligingssystemen specifiek voor uw situatie?

Neem contact met ons op