Saval gecertificeerd voor CO₂-Prestatieladder niveau 3

Bij Saval zetten we ons in om de CO2-uitstoot in al onze bedrijfsprocessen te verlagen. Als instrument voor inventarisatie en certificering gebruiken wij hiervoor de CO2-prestatieladder van de stichting SKAO. Met de verworven inzichten kan worden nagedacht over welke verbeteringen mogelijk zijn om de belasting van Saval op het milieu (ook wel de Carbon Footprint van een bedrijf genoemd) te verminderen.

Samen zorgen voor minder CO2

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) / CO2-Prestatieladder stelt aan niveau 3. Wij zullen ieder half jaar ons energiebeleid, onze CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Ons energiebeleid

Eind februari 2020 is Saval gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder niveau 3. Daarbij is het van belang dat Saval halfjaarlijks de CO2-footprint in kaart brengt met als doel deze te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het CO2- managementsysteem van de CO2-Prestatieladder. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Onze doelstelling omtrent CO2-reductie

Saval wil in 2023 ten opzichte van 2018 35% minder CO2 uitstoten. (Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en het aantal FTE’s)

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

✓ Installatie integraal klimaatbeheersingssysteem (2020)
✓ Leasebeleid aanscherpen (2020)
✓ LED-verlichting toepassen bij installatie klimaatbeheersingssysteem (2020)
✓ Overstappen naar 100% Nederlandse groene stroom (2020)
✓ Plaatsen extra tussenmeters (2020)
✓ Mobiliteitsregeling opstellen (2021)
✓ Terugdringen meenemen overtollig materieel (2021)
✓ Noodverlichtingsarmaturen vervangen voor LED (2021)

Het certificaat:

CO2-Prestatieladder-certificaat-NC-CO2-00166-1

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar onze pagina betreffende de CO2-Prestatieladder en duurzaamheid.

Geschreven door Philip Scheyltjens
Site manager saval n.v.