Corona maatregelen werken Legionella in de hand

Veel bedrijven hebben vanwege de Corona pandemie noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Denk aan horecagelegenheden, fabrieken, scholen en sportgelegenheden. De gevolgen raken ons direct en indirect allemaal. Iedereen kijkt uit naar de heropening van deze bedrijven. Echter, de verspreiding van Legionella ligt na heropening van deze bedrijven op de loer.

Maatregelen Covid-19 bevorderen Legionella risico

Wij begrijpen dat veel organisaties op dit moment hun handen vol hebben aan de impact van het Coronavirus. Veel panden zijn tijdelijk gesloten; een begrijpelijke en noodzakelijke maatregel. Het is ook een maatregel die gevolgen heeft voor de drinkwaterkwaliteit. Stilstaand water vormt een optimaal klimaat voor ongewenste en schadelijke micro-organismen zoals Legionellabacteriën. De hoge temperaturen in dit voorjaar maken dit probleem alleen maar groter. Het is van belang de gezondheid van eindgebruikers te borgen op alle fronten en de aandacht voor Legionellabeheersmaatregelen nú zeker na te leven.

Brandslanghaspels en legionella 5

Legionella in het kort

De Legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Van nature komt de bacterie voor in de grond en in water. Legionella veroorzaakt de Veteranenziekte.

Arbo en Legionella

Hoewel er in de wet- en regelgeving niet specifiek wordt gesproken over Legionella ben je als werkgever wel verplicht hier maatregelen tegen te treffen. Zeker tijdens de corona maatregelen en na de herstart is het dus van belang dat de risico’s in kaart worden gebracht en eventuele maatregelen genomen worden.

Tips voor spoelen van leidingen

  • Wij adviseren als het water langer dan een week niet gebruikt is, de leidingen goed door te spoelen voor ze weer in gebruik genomen worden.
  • Spoel alle leidingen ongeveer 2 minuten door, inclusief de toiletten.
  • Laat slangen leeglopen zodat er geen stilstaand water achterblijft en spoel deze goed door voor gebruik.
  • Ga in het uiterste geval over van een frequentie van wekelijks spoelen naar tweewekelijks spoelen.

Voorkom Legionella verspreiding

Vanwege de leegstand van deze bedrijven én het milde voorjaarsweer is het risico op Legionellabesmetting fors groter geworden. Zorg ervoor dat het onderhoud aan je brandslanghaspels en bijbehorende keerkleppen (terugstroombeveiliging) is uitgevoerd vóórdat je weer opstart. Zo voorkom je eventueel besmettingsgevaar.

Lees ook onze blog: Brandslanghaspels en legionella

Saval kan en wil je graag helpen met expertise over het waarborgen van de waterkwaliteit en brandbeveiliging op jouw locatie in verband met de opgelegde COVID-19 maatregelen. Een afspraak maken kan via onderstaand formulier.

Geschreven door Wim Kwakkenbos
Manager technology