Blusproeven op Li-Ion accubranden bij Campus Vesta

Er is de laatste tijd veel te doen over Li-Ion accubranden. Naast de bekende spectaculaire YouTube filmpjes horen we ook regelmatig berichten over echte branden, veroorzaakt door Li-Ion accu’s. Reden voor Saval en Campus Vesta om dit onderwerp eens nauwkeurig te onderzoeken. Op 25 maart vond dit onderzoek plaats op het grote trainingscentrum in Emblem (B). Er werden brandtests uitgevoerd met zowel oude als nieuwe accu’s, en de resultaten waren zeker interessant te noemen.

Bij de brandproeven met oude accu’s (afkomstig van de recycling plant van Umicore) bleek dat het brandscenario vooral een hardnekkige vaste-stof brand (brandklasse A volgens EN2) is, veroorzaakt door de plastic accubehuizingen. Ontbrandende en uiteenspattende Li-Ion cellen speelden in dit scenario vrijwel geen rol.

Afval accu's

Afval accu’s van Umicore

Bij de brandproeven met nieuwe accucellen is een nieuwe testopzet gebruikt die op dit moment in Europees verband onderzocht wordt. Bij deze testopstelling kan heel goed onderzocht worden in hoeverre een blusmiddel in staat is om de kettingreactie van de eerste ontbrandende cel naar volgende cellen te onderbreken.

20700 Accu's

Type 20700 accu’s in proefopstelling

De tests leverden een aantal interessante inzichten op:

  • afval accu’s ontbranden moeilijk, maar branden vervolgens wel hardnekkig;
  • de geteste nieuwe accu’s zijn voorzien van een overdrukbeveiliging waardoor ontbrandende cellen niet uiteenspatten en wegvliegen;
  • het Saval Bioclass HR schuim presteerde op alle geteste scenario’s uitstekend en bood van alle geteste blusstoffen het beste en meest langdurige koelend effect.

Saval Bioclass HR schuim wordt standaard toegepast in de brandblusser typen B6P-SC-HR en B9P-SC-HR.

Met dank aan Campus Vesta en Umicore.

Geschreven door Philip Scheyltjens
Site manager saval n.v.