Aandacht voor duurzaamheid

Brand is een aanslag op people, planet en profit. Brand voorkomen. Brand blussen. Brand controleren. Hiermee voorkomen we per definitie schade aan de mens, de omgeving en uw bedrijfsvoering. We willen ook in onze bedrijfsvoering onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
We willen brandpreventie nog verder verduurzamen. Onze focus ligt op brandveiligheid. Met aandacht voor duurzaamheid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Saval heeft gedurende haar bestaan ook continue aandacht gehad voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in relatie tot brandveiligheid en daar veel energie en aandacht in gestopt. We participeren hiertoe op vele fronten door deelname aan verschillende platforms, zoals Eurofeu, Vebon, Normcommissie, etc. Ook op andere fronten nemen we een maatschappelijk verantwoorde positie in, een paar voorbeelden: