Saval

MVO

mvo 6

Aandacht voor duurzaamheid

Brand is een aanslag op people, planet en profit. Brand voorkomen. Brand blussen. Brand controleren. Hiermee voorkomen we per definitie schade aan de mens, de omgeving en uw bedrijfsvoering. We willen ook in onze bedrijfsvoering onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We willen brandpreventie nog verder verduurzamen. Onze focus ligt op brandveiligheid. Met aandacht voor duurzaamheid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Saval heeft gedurende haar bestaan ook continue aandacht gehad voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in relatie tot brandveiligheid en daar veel energie en aandacht in gestopt. We participeren hiertoe op vele fronten door deelname aan verschillende platforms, zoals Eurofeu, Vebon, Normcommissie, etc. Ook op andere fronten nemen we een maatschappelijk verantwoorde positie in, een paar voorbeelden:

mvo 10
Activiteiten

Enkele voorbeelden

  • We zijn de eerste duurzame leverancier van blusmiddelen voor de Rijksoverheid (NL);
  •  We ontwikkelden als eerste een brandblusser met Milieukeur (NL);
  •  We voldoen aan REACH;
  •  We hebben het keurmerk Veilig Ondernemen; 
  • We zijn een erkend leerbedrijf dat continue hoogwaardige stageplaatsen biedt;
  •  We hebben een belangrijke rol gespeeld bij de vervanging van Halon door milieuvriendelijker producten.
mvo 11
PFAS

Fluorvrije brandbeveiliging

Saval loopt voorop in de ontwikkeling van een volledig fluorvrije brandbeveiliging. In samenwerking met TNO hebben wij een blusschuim ontwikkeld voor draagbare blussers, zonder schadelijke PFAS. Dit zonder concessies te doen aan het blusvermogen, op zowel vaste stoffen als vloeistoffen.

Bekijk onze fluorvrije oplossingen

mvo 9
Milieu

Reducties en recycling

Op het gebied van milieu participeren we aan diverse convenanten om reducties te bewerkstelligen op het gebied van verpakkingen, energie, e.d. Verder zorgen we ook aan het einde van de productcyclus voor een milieuverantwoorde inname en recycling (poeders, batterijen, papier/karton,etc.).

mvo 10 600x410
Sponsoring

Kinderbrandwondenfonds

We verlenen structureel sponsoring aan Kinderbrandwondenfonds in België.

Onze bijdrage