• Blog
  • Kennisdeling
  • Wet- en regelgeving
  • Vluchtveiligheid

Is de traditionele benadering van brandveiligheid achterhaald?

  • 16 oktober 2023
  • Tom Weyns
is traditionele benadering van brandveiligheid achterhaald 5 1024x570
is traditionele benadering van brandveiligheid achterhaald 4

Om te beginnen is het goed om te zeggen dat de eigenaar / gebruiker van een gebouw verantwoordelijk is voor de brandveiligheid van het gebouw en voor de brandveiligheid in het gebouw. Het moet minimaal voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Wet- en regelgeving

Alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor verschillende onderwerpen gerelateerd aan de bouw en gebruik van het gebouw, waaronder brandveiligheid. In het Bouwbesluit staat niet centraal de eventuele schade of continuïteit van een organisatie.

De gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Zij hebben, als bevoegd gezag, wettelijke toezichts- en handhavingstaken. De gemeente schakelt vaak de brandweer in als adviseur ter ondersteuning van deze taken. Daarmee verandert ook de rol van de brandweer, er is een verschuiving van repressief naar preventief handelen.

Daarnaast heeft de eigenaar / gebruiker van het gebouw te maken met verzekeraars. Het belang van de verzekeraar is meer gericht op schadebeperking en continuïteit, waardoor de benadering van brandveiligheid verandert.

Wet- en regelgeving vs. Realiteit

Een gebouw kan voldoen aan de relevante wet- en regelgeving maar nog steeds grote risico's lopen. Bijvoorbeeld: volgens het Bouwbesluit mag een compartiment maximaal 1000 of 2500 m2 zijn, want dan zou een brand nog beheersbaar zijn met inzet van een repressieve dienst.
Maar er wordt te weinig rekening gehouden met de inhoud van dat compartiment, zoals een productielijn met een verhoogd brandrisico. Hier is de eigenaar / gebruiker verantwoordelijk voor.

Risicogestuurde brandveiligheid

Uiteindelijk gaat het om de beheersing van de aanwezige risico’s. Wij kijken naar de specifieke risico’s per gebouw of organisatie. De risico’s kunnen verschillende oorzaken hebben: omgeving, menselijk gedrag, opslag, gebruik, enz. Want voldoen aan de wet- en regelgeving is geen garantie voor voldoende brandveiligheid. Wij zijn er daarom van overtuigd dat een risicogestuurde aanpak het meest effectief is en zeker meer brandveiligheid biedt.

Wij hebben een methode ontwikkeld om alle risico’s te inventariseren. Met dat inzicht kunnen we door verschillende oplossingen in te zetten zien welk effect dat heeft.

1. Interviews

De eerste stap zijn interviews met eigenaar, gebruiker, ondernemer, enz. Mensen die het complete productieproces, gebruik en de omgeving kennen, bijbehorende risico’s en de worst case scenario's kunnen beschrijven. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces, omdat elke sector en elk bedrijf anders is.

2. Scan

Op basis van deze interviews inventariseren wij de factoren en risico’s. De scan is ingedeeld in bouwkundige, installatietechnische en organisatorische risico’s. Daartegenover zetten we verschillende oplossingen. De factoren, risico’s en oplossingen wordt uitgedrukt in percentages. De scan kan inhoudelijk eenvoudig zijn of zeer uitgebreid.

 

is traditionele benadering van brandveiligheid achterhaald 1024x487


Figuur 1: voorbeeld risicoscan

3. Uitslag

De uitslag wordt getoond in een curriculaire spinnenweb, zie voorbeeld: figuur 2. Hier worden relevante risico’s getoond en de grootte van het risico uitgedrukt op een 'rood naar groen-schaal'.

 

Figuur 2: voorbeeld uitslag risicoscan

Met deze aanpak inventariseren we alle risico’s en zijn de mogelijke consequenties zichtbaar. Bij elk risico horen maatregelen die het risico kunnen verlagen, dit zijn dan ook de mogelijke oplossingen. Zo kunnen we de risico’s prioriteren en een meerjarenplan opstellen, zodat investeringen kunnen worden gepland en er voortdurend gewerkt wordt aan verbetering van brandveiligheid. Want brandveiligheid is vaak een momentopname, echte brandveiligheid vergt voortdurend aandacht.

Er loopt momenteel een pilot van deze aanpak bij Schiphol.

 

Deel dit artikel