• Nieuws
  • Kennisdeling

Saval ondertekent de Governance Code Veiligheid in de Bouw

  • 03 december 2019

‘Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’, is het motto in steeds meer bedrijfstakken, zoals de (petro)chemische industrie, de zorg en ook de bouw. Saval heeft de Governance Code veiligheid in ...

saval ondertekent de governance code veiligheid in de bouw 3 600x410
coordinator opleiding consultancy 2

‘Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’, is het motto in steeds meer bedrijfstakken, zoals de (petro)chemische industrie, de installatietechniek, de zorg en ook de bouw. Een terecht uitgangspunt, want veiligheid op de werkvloer hoort de normaalste zaak van de wereld te zijn. In ons land is dat gelukkig in de meeste gevallen al zo. Dit is mede te danken aan de vele wetten en regels die ervoor moeten zorgen dat er veilig wordt gewerkt in bedrijven, instellingen en op bouwplaatsen.

Natuurlijk kan regelgeving niet voorkomen dat er ongelukken gebeuren, onnodige risico’s worden genomen of fouten worden gemaakt. Waar mensen werken, gaat er nu eenmaal wel eens iets mis. Maar de gevolgen kunnen groot zijn voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Mensen kunnen gewond raken of erger en projecten kunnen stil komen te liggen, met eventuele schadeclaims tot gevolg.

Iedereen heeft er dus belang bij dat veiligheid voorop staat bij de bouw van grote infrastructurele werken, gebouwen en installaties. Het is altijd goed als een sector zelf de verantwoordelijkheid neemt voor verbetering van de kwaliteit of de veiligheid. Dat leidt in de regel tot betere resultaten dan dat de overheid van bovenaf regels oplegt. Veiligheid moet een vast onderdeel zijn van de bedrijfscultuur: het moet voor alle partijen vanzelfsprekend zijn dat je je houdt aan de afspraken, voorschriften en instructies die je met elkaar overeen bent gekomen.

De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving. Ze nemen daarvoor de noodzakelijke maatregelen en zorgen er daarmee voor dat Veiligheid in hun bedrijven voortaan met een hoofdletter wordt geschreven.

Ook meewerken aan veiligheid in de bouw? Meld jouw organisatie dan aan als Onderschrijver van de uitgangspunten en kernwaarden van de Governance Code. 

Dit kan via deze link

Deel dit artikel