Saval
 • Blog
 • Blussysteem
 • Kennisdeling
 • Tankterminal

Risico's 'live' opslagtanks beperken

 • 23 juni 2023
 • Harm Straathof

RIM-SEAL BRANDEN KUNNEN EEN HOGER BESCHERMINGSNIVEAU VEREISEN.

risicos live opslagtanks beperken 2

90% van de branden beginnen in het rim seal gebied

Grote opslagtanks met interne of externe drijvende daken zijn normaal gesproken beveiligd tegen brand met blusschuimsystemen met behulp van “over the top foam pourers” en AFFF-schuim. Een systeem dat, volgens internationale normen, het gebied tussen het drijvende dak en de tankwand bedekt met een schuimdeken, dit gebied staat bekend als het rim seal gebied.

Dit gebied is de locatie waar 90% van de branden begint. Het is vatbaar voor contact tussen ontvlambare dampen en lucht, dat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door rim-seal beschadigingen of openingen.

Hoe kunnen dergelijke risico’s worden verkleind? Kan de brand snel en lokaal geblust worden voordat het escaleert in deze explosiegveaarlijke omgeving?

Een traditionele aanpak wordt over het algemeen geaccepteerd door de industrie, dit betekent een reactietijd van > 30 minuten tussen ontsteking en een bedekkende schuimdeken produceren.

Deze reactietijd bestaat uit verschillende elementen:

 • 1 minuut voor branddetectie, zoals lineaire hittedetectie, pneumatische detectie of een andere detectiesysteem;
 • 2 minuten om de nauwkeurigheid van de detectie te verifiëren (alarm, menselijke communicatie);
 • 6 minuten tot de brandweer arriveert en de slangen aansluit;
 • 3 minuten om te blussen met de aangesloten apparatuur;
 • 20 minuten om de schuimdeken te produceren (NFPA 11).
HOE BEPERKEN EIGENAREN VAN OPSLAGTANKS DERGELIJKE RISICO’S ?

In het bovenstaande scenario wordt uitgegaan van goed onderhoud aan alle componenten (pompen, schuimmakers, tanks, enz.), dampvrije randafdichting, snelle en betrouwbare branddetectie, geen menselijke fout in de interpretatie van brandalarmen, efficiënte communicatie, beschikbaarheid en training van brandweer, toegang tot tanks, beschikbaarheid van water, geen corrosie van de stijgleidingen, kleppen gaan open en tenslotte acceptabele weersomstandigheden (zoals geen windturbulentie, geen gevaarlijke onweer, enz.).

Zoals kan worden afgeleid van het bovenstaande, is er veel tijd nodig en kunnen er veel problemen optreden. Er zijn verschillende factoren die de reactietijd kunnen verlengen, omdat het niet werkt naar behoren. Een brand kan zich snel uitbreiden tot catastrofale proporties.

Als alternatief kan een klant kiezen voor een automatisch blusschuimsysteem. Schuim wordt dan automatisch geproduceerd nadat het brandalarm is geactiveerd. Dit zorgt voor een significant kortere reactietijd van ongeveer 25 minuten. Een hele verbetering, maar is het voldoende?

Er zijn omstandigheden waarin zelfs een vermindering van de responstijd van 25% door automatisch schuim niet voldoende is.

“Special Hazard conditions” houden rekening met elementen zoals de afstand tussen de schuimpompen  en opslagtank, de nabijheid van woonhuizen of de waardevolle inhoud (zoals geraffineerde producten: benzine, vliegtuigbrandstof of nafta). Deze omstandigheden vereisen een extreem snel en betrouwbaar blussysteem zonder bijkomende schade.

Het Saval CFI Rim Seal brandbeveiligingssysteem vermindert bovengenoemde risico’s doordat het  bovenop het drijvende dak wordt geïnstalleerd: een Local Application. Beginnende branden worden binnen 60-90 seconden na ontsteking geblust dankzij het extreem effectieve CF3I blusgas. Het CFI systeem is ontworpen om risico’s te elimineren en branden binnen enkele seconden onder controle te krijgen. Dit unieke systeem is speciaal ontworpen voor individuele opslagtanks met een drijvend dak. Een juiste werking wordt gegarandeerd door internationale, onafhankelijk geverifieerde brandtests en goedkeuringen.

Draadloze communicatie tussen opslagtank en bedieningspaneel is mogelijk.

Deel dit artikel