• Blog
  • Kennisdeling

Ontruimen in het geval van nood, weet jij de weg?

  • 12 november 2021
  • Dirk Jan ten Klooster

Als er brand uitbreekt, kan een ontruimingsplattegrond ervoor zorgen dat alle aanwezigen het pand snel en veilig kunnen verlaten.

het belang van duidelijke vluchtroutes en noodverlichting in je bedrijf 2

Het Bouwbesluit 2012 beschrijft dat de beheerder van een gebouw verantwoordelijk is voor een ontruimingsplan en voorzieningen wanneer er zich in het gebouw een brandmeldinstallatie bevindt. In de Arbowet staat aanvullend beschreven dat de werkgever in het gebouw de verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van zijn of haar werknemers. Dus zowel de beheerder alsmede de gebruiker van een gebouw dienen zorg te dragen in het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen en het hebben van een ontruimingsplan.

Als er brand uitbreekt of een andere calamiteit plaatsvindt, dan is het noodzaak dat alle aanwezigen het pand snel en veilig kunnen verlaten. Het is daarom belangrijk om vluchtmogelijkheden duidelijk aan te geven op een aanwezige ontruimingsplattegrond. Daarnaast kunnen veiligheidsborden en noodverlichting levens redden, omdat ze waarschuwen voor gevaarlijke en ongezonde situaties en daarnaast de snelste weg naar veiligheid aangeven.

Zijn je plattegronden nog actueel?

Helaas kom ik in de praktijk nog vaak tegen dat zaken niet actueel worden gehouden. Ik ben onlangs op bezoek geweest bij een middelbare school in Zeeland om advies te geven over de ontruimingsplattegronden. Tijdens het onderhoud van onze servicemonteur op de brandblusmiddelen en noodverlichting werd duidelijk dat de ontruimingsplattegronden niet meer klopten met de huidige situatie. Dit was veroorzaakt door een recente verbouwing waardoor de vluchtwegen waren gewijzigd. Een verbouwing heeft gevolgen voor je ontruimingsplattegronden maar mogelijk ook invloed op het veiligheidsplan. Het is dan ook van belang om bij wijzigingen de RI&E opnieuw uit te voeren. Om het aantal ontruimingsplattegronden te inventariseren heb ik de panden bezocht en een projectie gedaan. De tekenaars van Saval maken de ontruimingsplattegronden conform de NEN 1414 en NEN 8112, waardoor je zeker bent van correcte en duidelijke tekeningen.

Voorbeeld van ontruimingsplattegrond

Naast het aanpassen van de ontruimingsplattegronden passen we ook meteen de tekeningen aan in het ontruimingsplan en maken we een mooie plattegrond op A0 formaat voor de table top oefening. Ontruimingsoefeningen zijn erg belangrijk en dienen tenminste 1 maal per jaar uitgevoerd te worden. De tekeningen en de table top oefeningen zijn goede aanvullende hulpmiddelen voor de BHV-ers binnen je organisatie om ontruimingsoefeningen zo efficiënt mogelijk plaats te laten vinden.

Tenslotte wat praktisch advies bij het optimaliseren van je vlucht- en brandveiligheid:
  • Oefen regelmatig. Het in praktijk brengen van je ontruimingsplan vergroot het succes, wanneer het er op aankomt, aanzienlijk;
  • Zorg dat nooduitgangen meteen geopend kunnen worden zonder sleutel;
  • Vluchtwegen en nooduitgangen moeten vrij zijn van obstakels, let daarbij ook op de buitenzijde.
  • Zorg voor goed onderhouden noodverlichting zodat alle aanwezigen veilig kunnen vluchten en dat deze verlichting bij stroomuitval 60 minuten zelfstandig blijft branden;
  • Zorg voor (bijgewerkte) ontruimingsplattegronden waar staat aangegeven waar men zich bevindt en welke vluchtroutes van daaruit beschikbaar zijn. Daarnaast geef je nog enkele instructies op de plattegrond aan, zoals: ‘Blijf kalm bij brand’ en/of ‘Bij brand, bel nummer … ';
  • Zorg voor voldoende brandblussers in je gebouw, aangezien 85% van alle beginnende branden worden geblust door kleine blusmiddelen.

Mocht het onverhoopt een keer voorkomen dat er een calamiteit plaatsvindt binnen je bedrijf? Denk dan altijd eerst aan je eigen veiligheid!

Deel dit artikel