• Blog
  • Kennisdeling
  • Brandveiligheid
  • Wet- en regelgeving

De beperkingen van regelgerichte brandveiligheid

  • 28 september 2023
  • Tom Weyns
de beperkingen van regelgerichte brandveiligheid 1024x570

Als eigenaar of gebruiker van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. De wettelijke eisen staan in het Bouwbesluit 2012. Maar ook als je aan deze eisen voldoet, loop je nog steeds risico’s. Waar is de wetgeving op gericht? En wat zijn de beperkingen van een regelgerichte benadering van brandveiligheid?

Alle gebouwen in Nederland moeten voldoen aan de voorschriften in het Bouwbesluit. Deze voorschriften zijn bedoeld om slachtoffers (doden en gewonden) en uitbreiding van een brand naar een ander perceel te voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld regels voor de beschikbare ontvluchtingstijd en rookvrije vluchtroutes. Zo moet een brand binnen een kwartier na het ontstaan zijn ontdekt. Ook moeten gebruikers van een gebouw binnen een kwartier zonder hulp van de brandweer het gebouw kunnen ontvluchten.

Schijnveiligheid

Voldoe je als ondernemer aan alle voorschriften uit het Bouwbesluit? Dan kan dat een gevoel van veiligheid geven. Maar het is belangrijk om te beseffen dat het voorkomen van schade bij een brand, bijvoorbeeld aan kostbare bedrijfsgoederen, geen doelstelling is van het Bouwbesluit. Je kunt dus niet automatisch uitgaan van een ‘brandveilig gebouw’, waarmee de continuïteit van jouw organisatie of onderneming na een brand verzekerd zou zijn.

De voorschriften in het Bouwbesluit geven het minimaal vereiste brandveiligheidsniveau aan: aan deze eisen moeten alle gebouwen ten minste voldoen. Als gebouweigenaar of -gebruiker blijf je zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid en de gevolgen als zich een brand voordoet. Daarom is het verstandig om een goede afweging te maken over het gewenste brandveiligheidsniveau, waarbij je verder kijkt dan wat minimaal moet volgens het Bouwbesluit.

Risico’s van een brand

Bedenk goed welke impact een brand zou hebben voor jouw onderneming of organisatie. Ook als de aanwezigen het gebouw veilig hebben kunnen ontvluchten, dan kan een brand nog steeds ingrijpende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan schade aan het gebouw, maar ook aan de inventaris of opgeslagen goederen. Bovendien kan de productie door een brand stil komen te liggen, met als gevolg dat je als ondernemer jouw afspraken met leveranciers of klanten niet na kunt komen. Zo kan de gevolgschade zeer groot zijn – ook als aan je aan alle wettelijke voorschriften voldoet.

Wil je brandveilig kunnen ondernemen? Zet de doelstellingen van je bedrijf centraal en kies voor een risicogerichte benadering van brandveiligheid. Neem de wettelijke eisen als uitgangspunt waar je minimaal aan voldoet, maar breng daarnaast ook de risico’s in kaart die een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van jouw onderneming. En bedenk welke maatregelen je kunt nemen om deze risico’s te beperken. Zo voldoe je niet alleen aan de wettelijke eisen, maar neem je als eigenaar of gebruiker van een gebouw de verantwoordelijkheid die van jou verwacht wordt.

Meer weten?

Wil je de brandveiligheid van jouw organisatie beter borgen? Met meer dan 95 jaar ervaring op het gebied van brand- en vluchtveiligheid weten wij bij Saval precies wat je nodig hebt om de brandveiligheid van jouw organisatie te optimaliseren. Met slimme oplossingen ben je veiliger uit – en soms zelfs goedkoper.

Wij helpen jou om de risico’s voor jouw organisatie centraal te stellen. Onze specialisten leveren niet alleen een passende totaaloplossing, maar bieden ook deskundig advies en ondersteuning bij het beveiligen van risico’s. Wij zijn jouw gesprekspartner, vanaf het voortraject tot en met het duurzaam borgen van de brandveiligheid van jouw organisatie. Onze specialisten denken graag met je mee.

Deel dit artikel