Saval
 • Blog
 • Kennisdeling
 • Blusgas
 • Brandblussystemen

Afblazing van blusgas kan invloed hebben op harde schijven

 • 26 oktober 2023
 • Tom Weyns
blowing off extinguishing gas can affect hard disks

Blusgasinstallaties zijn de afgelopen tientallen jaren op grote schaal geïnstalleerd in computer-, IT en data opslagruimten. Het ontwerp van deze systemen en componenten voldoet aan de relevante product- en systeemnormen, zoals EN, ISO, en NFPA. Net als aan nationale wet- en regelgeving en/of eisen van de verzekering. Terugkerende inspecties en onderhoudsvereisten van de bovengenoemde normen zorgen de gehele levensduur voor een betrouwbare werking van deze brandblussystemen. Het doel van een brandblussysteem in een dergelijke ruimte is een brand snel detecteren en blussen. De afgeleide doelstelling is zo min mogelijk nevenschade en/of downtime te veroorzaken. Zodoende de continuïteit te waarborgen en de data en apparatuur te beschermen tegen schade.

Van de afgelopen jaren zijn er enkele storingen bekend van harde schijven. Storingen die het gevolg kunnen zijn van afblazing van blusgas bij een brand of test in de betreffende ruimte. Het gaat hierbij om het behorende hoog frequente geluidsniveau. De beschreven problematiek heeft alleen betrekking op hogedruk systemen: Inergas, Argonite, Inergen, e.d. met en zonder I-Flow technologie.

Testen uitgevoerd onder begeleiding van de Europese Vereniging Eurofeu (www.eurofeu.org) in samenwerking met testlaboratoria en leveranciers van harde schijven, leren dat:

 • Een geluidsdrukniveau dat 110 decibel nadert kan de werking van een harde schijf onderbreken en leiden tot blijvend falen van de harde schijf;
 • De geluidsdruk tijdens de afblazing van het blusgas bij activering van het brandblussysteem of akoestische bronnen (alarmen) kan de harde schijven beïnvloeden;
 • Hoewel het verschijnsel zich voordoet bij alle merken van harde schijven, zijn er verschillen in de mate van het effect op de verschillende soorten harde schijven. "Enterprise class" harde schijven waren bij deze testen minder gevoelig dan de "near-line-class" harde schijven.
Het volgende werd genoteerd met betrekking tot de effecten:
 • Het toepassen van een demper-blaasmond combinatie heeft positieve invloeden;
 • De demper-blaasmond combinatie dient niet gericht te worden op de harde schijf;
 • De afstand tussen de demper-blaasmond combinatie en de harde schijf moet zo groot mogelijk zijn, als toegestaan binnen de geldende normering;
 • Het verminderen van geluidsniveaus van alarmen heeft positieve invloeden. Mechanische-pneumatische alarmen zijn vaker de veroorzaker dan elektronische alarmen. Mechanische-pneumatische alarmen worden in Nederland niet ingezet bij blusgassystemen in IT-ruimten (in tegenstelling tot Duitsland waar dit wel veelvuldig het geval is);
 • Installeren van schijven in geluidsdichte behuizingen vermindert waargenomen effecten;
 • Gebruik gepatenteerde software om de tolerantie van harde schijven te minimaliseren.
Hoe nu verder:

Indien er zorgen zijn over de kwetsbaarheid van de harde schijf, adviseren wij een gecontroleerde ‘shut down’ waarbij de harde schijven eerst worden uitgeschakeld voordat het blusgassysteem wordt geactiveerd en bij bepaalde functionele testen. Bovendien zijn de nieuwste generatie harde schijven / Solid State Drives (SSD's), vanwege het ontbreken van mechanische componenten, veel minder vatbaar voor externe invloeden.

Daarnaast is het plaatsen van dempers op de blaasmond of een demper-blaasmond combinatie aan te bevelen. Hierbij wordt door de fabrikant een onderbouwde garantie afgegeven van de optredende geluidsdruk aan de blaasmond tijdens een blussing. Indien er sprake is van sterk verouderde systemen of duurdere onderhoudsmomenten (zoals keuringen van cilinders) kan vervanging door moderne systemen ook een goed alternatief zijn.

Deel dit artikel