• Blog
  • Onderhoud
  • BMI
  • Brandmeldsysteem

8 meest gestelde vragen over een Brandmeldinstallatie (BMI)

  • 12 oktober 2023
  • Tom Weyns
10 meest gestelde vragen over bmi 1024x570
8 meest gestelde vragen over een brandmeldinstallatie bmi 1024x576
1. Waarom moet ik mijn brandmeldinstallatie jaarlijks onderhouden?

[Woningwet art. 1a] Als eigenaar van een bouwwerk, ben je verplicht om zorg te dragen dat een ieder die het bouwwerk betreed, geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan oplopen (zorgplicht). Deze zorgplicht omvat alle installaties die in het Bouwbesluit 2012 (BB2012) wordt aangewezen. De brandmeldinstallatie valt onder deze wet (artikel 6.20) evenals de ontruimingsinstallaties (artikel 6.23). Door de installatie(s) jaarlijks te onderhouden, blijft de installatie in nominale staat en de betrouwbaarheid behouden.

Plan jaarlijks onderhoud in

2. Waarom moet mijn brandmeldinstallatie worden gecertificeerd?

Vanuit de wet (bouwbesluit 2012) tabel I, dienen objecten met een verhoogd risico voorzien te worden van een inspectiecertificaat. Daarnaast is onderhoud aan een brandmeldinstallatie specialistisch werk, waarbij de onderhoudsdeskundige (technicus) moet beschikken over de juiste vakbekwaamheid, procedures en kunnen de juiste handelingen verrichten om de brandmeldinstallatie in nominale staat te brengen. Als de installatie is voorzien van een certificaat, kan worden aangetoond dat men aan de zorgplicht heeft voldaan.

3. Wat doen jullie tijdens het jaarlijks preventief onderhoud?

Vaststellen of de componenten van de brandmeldinstallatie afwijken van de nominale staat. Dit betekent dat automatische melders, handbrandmelders, nevenindicatoren, sturingen, doormeldingen en (brandweer)panelen functioneel worden getest conform de voorschriften van de fabrikant. Daarnaast wordt beoordeeld of de huidige projectie nog overeenkomst met de huidige situatie en voldoet aan de vastgelegde uitgangspunten (PvE). Uitwisselen van onderdelen om de installatie weer in nominale staat te brengen. Meten van de noodstroomvoorziening en controleren met het onderhoudscontract. Alle werkzaamheden voldoen aan de NEN 2654 deel 1, om de nominale staat van de brandmeldinstallatie te garanderen.

8 meest gestelde vragen over een brandmeldinstallatie bmi 2 1024x576
4. Hoe testen jullie de verschillende onderdelen van het systeem?

De voorkeur geniet om de onderdelen functioneel te testen. Dit betekent voor rookmelders, het testen met een speciale testgas die een rookverschijnsel simuleert. Handbrandmelders worden gecontroleerd met een testsleutel. Aansturingen van externe installaties, zoals liften, luchtbehandeling, enz. worden functioneel getest na een gesimuleerde brandmelding.

Lees meer over preventief onderhoud aan brandmeldinstallaties

5. Hoe lang duurt het voordat ik het onderhoudsrapport ontvang?

Na het afronden van het onderhoud, stuurt de onderhoudsdeskundige zijn rapportage naar kantoor. Dit zal in de regel binnen één of twee dagen zijn. Vanuit kantoor worden de rapporten gecontroleerd en samen met het servicerapport digitaal verstuurd worden aan de opdrachtgever.

6. Het pand is verbouwd/aangepast, moet mijn systeem ook worden aangepast?

Dit is afhankelijk van de toegepaste installatie en omvang van de verbouwing. Indien het pand is voorzien van een niet-automatische bewaking (enkel handbrandmelders), zal een verbouwing waarbij een kantoor in tweeën wordt gedeeld geen aanpassing aan de installatie inhouden. Indien hetzelfde pand is voorzien van volledige bewaking, zal het opsplitsen van een kantoor wel aanpassingen aan de installatie inhouden.

Informeer altijd het onderhoudsbedrijf over (aankomende) verbouwingen.


7. Waar moet een systeem aan voldoen om gecertificeerd te kunnen worden?

Indien vanuit het bouwbesluit een inspectiecertificaat is vereist, dan zal deze door een onafhankelijke partij geïnspecteerd moeten worden. De inspecteur kijkt naar 4 pijlers, te weten de Bouwkundige, Installatie technische, Organisatorische en Milieu technische aspecten.
Voor het afgeven van een onderhoudscertificaat, dienen alle controlepunten uit het rapport van onderhoud, positief te zijn beoordeeld. Waar het over het algemeen mis gaat, is het niet uitvoeren van maandelijkse en/of 4 en 8 maandelijkse beheerderstaken, terwijl dit wel is voorgeschreven in de NEN 2654.

8. Is het mogelijk om de BMI op afstand (digitaal) te testen?

Hoewel het misschien technisch mogelijk is, kan men afvragen of het wenselijk is. Het uitvoeren van onderhoud aan een cruciale installatie zoals de brandmeldinstallatie, zou ten alle tijden op locatie moeten gebeuren. Op locatie is de onderhoudsdeskundige is staat om zaken als project, verbouwingen, blokkades van melders beter te kunnen beoordelen.

Deel dit artikel