Saval
SK Saval 280917 3954 b 1920x1080
Onderhoud bij woningcorporatie met tienduizenden panden

Onderhoud bij woningcorporatie met tienduizenden panden

WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in Breda en Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt.

WonenBreburg is een toonaangevende woningcorporatie in de regio's Breda en Tilburg, met bijna 30.000 verhuureenheden. Deze organisatie zet zich in voor het huisvesten van mensen die minder kansen hebben op de particuliere woningmarkt. Speciale aandacht gaat uit naar dak- en thuislozen, mensen met een laag inkomen, en mensen met een maatschappelijke, fysieke of verstandelijke beperking, naast studenten en senioren.

WonenBreburg Uitdaging 600x410
Uitdaging

Ondersteuning in brandbeveiliging

Voor WonenBreburg is het waarborgen van brandveiligheid in hun uitgebreide vastgoedportfolio een prioriteit. Het is cruciaal om adequaat onderhoud te plegen aan alle veiligheidsmiddelen, volgens de geldende NEN onderhoudsnormen. Een overzichtelijke en toegankelijke documentatie van de status van deze veiligheidsmiddelen is essentieel voor effectief beheer.

Aanpak

Preventief en systematisch onderhoud

We zullen preventief jaarlijks onderhoud uitvoeren in alle panden van WonenBreburg. Het doel is om een veilige en efficiënte werking van de brandbestrijdingsmiddelen en noodverlichtingsarmaturen te garanderen en eventuele storingen te voorkomen. Door digitale registratie van noodverlichting, rookmelders, brandblussers, brandslanghaspels, blusleidingen en blusdekens tijdens het onderhoud, wordt het beheer van de brandveiligheid per locatie vereenvoudigd.

WonenBreburg Aanpak 600x410
WonenBreburg Resultaat 600x410
Resultaat

5 jaar zekerheid en overzicht

Met een onderhoudscontract voor een periode van 5 jaar zorgen we voor optimale brandveiligheid in alle panden van WonenBreburg. Onze digitale rapportages bieden duidelijk inzicht in de status van de veiligheidsmiddelen. Door een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bieden we ondersteuning bij het plannen van onderhoudsbudgetten en het beoordelen van de conditie van de veiligheidsmiddelen. Zo kan WonenBreburg tijdig gebreken opsporen en zich voorbereiden op toekomstige kosten.