Saval
Case SNB Speciale watermistsystemen geaccepteerd door verzekeraar header 1920x1080
Speciale watermistsystemen geaccepteerd door verzekeraar

Speciale watermistsystemen geaccepteerd door verzekeraar

Om brand te voorkomen en de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen zijn er hogedruk watermistsystemen toegepast in de turbine behuizingen, een essentieel onderdeel van het proces.

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), de grootste slibverwerker van Nederland, heeft essentiële stappen gezet om brand in de behuizing van turbines te voorkomen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Dit is gerealiseerd door het toepassen van hoogdruk watermistsystemen in de behuizing van twee nieuwe turbines. Een essentieel onderdeel van het slibverwerkingsproces zijn die turbines.

Case SNB Speciale watermistsystemen geaccepteerd door verzekeraar uitdaging 585x400
Uitdaging

Voorkomen van verspreiding van brandbare stoffen

Tijdens brand moeten de brandbare vloeistoffen uit de turbine en het bluswater beperkt blijven tot de bron, zonder zich te verspreiden in het gebouw. Dit vereiste bouwkundige aanpassingen aan de behuizing van de turbine en een zorgvuldige afweging van de hoeveelheid bluswater om schade aan de turbines te minimaliseren.

Alternatieve oplossing voor de eisen van de verzekeraar

De verzekeraar had een NFPA sprinklersysteem voorgeschreven, maar gezien de nadelen van het hoge waterverbruik van een dergelijk systeem, hebben wij een alternatieve oplossing voorgesteld. Na grondige risicoanalyse en in nauwe samenwerking met de verzekeraar, tussenpersoon en opdrachtgever, hebben wij een hoogdruk watermistinstallatie ontworpen conform de NFPA-normen, welke werd geaccepteerd door alle betrokken partijen.

Case SNB Speciale watermistsystemen geaccepteerd door verzekeraar resultaat 1920x1080
Resultaat

Gevalideerd hoogdruk watermistsysteem

Het toegepaste hoogdruk watermistsysteem, met water in cilinders, biedt een efficiënte oplossing voor brandbeveiliging. De omkasting is aangepast om een opvangbak voor het bluswater en de vloeistoffen uit de turbine te creëren, waarbij de beperkte hoeveelheid water de nevenschade aan de turbine minimaliseert.

Schermafbeelding 2024 01 29 151335

De voordelen van deze toepassing

+ Geleidelijke koeling van de turbine + Kleine hoeveelheid bluswater;
+ Verspreiding wordt voorkomen;
+ Leidingwerk en bekabeling inpasbaar;
+ Installatie heeft het bedrijfsproces niet verstoord;
+ Het systeem is FM Approved