Saval
sabic
Oplossing voor complex brandrisico bij petrochemische wereldleider

Oplossing voor complex brandrisico bij petrochemische wereldleider

Een wereldleider in de petrochemische industrie. Brandveiligheid heeft de hoogste prioriteit, gezien de desastreuze gevolgen bij brand voor mens en milieu.

SABIC, een vooraanstaande wereldleider in de petrochemische industrie, stelt brandveiligheid als topprioriteit, vooral in hun belangrijke Europese productielocatie in Bergen op Zoom. De immense verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mensen en bescherming van het milieu maakt dit een kritiek aandachtspunt.

SK 300617 0232
Uitdaging

Uitmuntende Brandveiligheidsnormen

Voor SABIC, waar gezondheid, veiligheid en milieubescherming op de eerste plaats komen, is het waarborgen van een veilige werkomgeving en woonomgeving essentieel. Met een eigen bedrijfsbrandweer en arbodienst zochten zij ondersteuning om de brandrisico's verder te beperken.

Aanpak

Excelleren in Brandveiligheid

Gezien de complexe aard van brandrisico's in de petrochemie, waar bluswater vaak niet geschikt is vanwege interactie met chemische stoffen, vereist de situatie een specifieke aanpak. Uit een grondige risico inventarisatie in samenwerking met de klant bleek dat bluspoeder geschikt voor brandklassen A, B en C de optimale oplossing zou zijn.

Sabic Aanpak 600x410
Resultaat

12 KG Poederblussers

De 12kg patroon PG12 poederblusser van Saval kwam na uitgebreide testen bij SABIC als beste naar voren, vergeleken met producten van drie verschillende merken. Dit product is nu een vast onderdeel van het leveringspakket. Daarnaast verzorgt Saval het onderhoud van ongeveer 1500 brandblussers, 250 brandslanghaspels, 50 bluswagens en tal van ontsmettingstoestellen bij SABIC.