Saval
Header 1920x1080
FoamTronic® installatie in een live productie-omgeving van BASF Antwerpen

FoamTronic® installatie in een live productie-omgeving van BASF Antwerpen

BASF Antwerpen is een grote site met ca. 50 productie- en opslagfaciliteiten van verschillende chemische producten. Dit is voor de brandweer en andere noodhulpteams een uitdaging.

BASF Antwerpen, met ongeveer 50 productie- en opslagfaciliteiten, staat bekend om zijn complexe operaties met diverse chemische producten. De brandweer en andere noodhulpteams staan hierdoor voor grote uitdagingen. Veiligheid is een topprioriteit bij BASF, waarbij men voortdurend streeft naar het verbeteren van brandbeveiligingssystemen.

Er is onderzoek gedaan naar de brandrisico’s van twee tankputten met vier grote en zeven kleine opslagtanks. Dit zijn de uitkomsten:

  • De kleine tanks kunnen worden gekoeld/geblust met behulp van mobiele brandblusapparatuur;
  • De grote tanks (ø 50 m) hebben een vast koel- en brandblussysteem nodig;
  • De tankputten hebben een vast brandblussysteem nodig.
3D rev B
Uitdaging

Vernieuwing in een live productieomgeving

De noodzaak om de bestaande vaste brandblussystemen voor opslagtanks en tankputten te vernieuwen in een actieve productieomgeving vormde een uitdaging. De vernieuwing vereiste de installatie van nieuwe leidingen terwijl de functionaliteit van de bestaande systemen behouden bleef. Dit project werd succesvol uitgevoerd met de introductie van extra aansluitingen voor mobiele apparatuur met hoge capaciteit.

Monitor 1920x1080
Benodigdheden

Uitgebreide bluswater- en schuimcapaciteit

Met een maximale bluswatercapaciteit van 100.000 liter per minuut en het gebruik van brak water uit de haven, was er behoefte aan een efficiënte opslag en distributie van schuimconcentraat. Dit werd bereikt met de installatie van twee grote opslagtanks verbonden met schuimpompen en een apart leidingnetwerk voor het schuimconcentraat, dat over de gehele site beschikbaar is.

Skid 1920x1080
FoamTronic®

Precieze schuimmenging en milieuvriendelijke oplossing

Het FoamTronic® elektronische schuimmengsysteem is gekozen om zijn nauwkeurige menging van schuimconcentraat en water, en zijn mogelijkheid om het mengen van schuimconcentraat en water te testen zonder daadwerkelijke menging. Dit vermindert milieuvervuiling en verspilling van schuimconcentraat.

De FoamTronic® mengt het schuimconcentraat en water zeer nauwkeurig op basis van de vraag naar bluswater van het systeem. De stromen van bluswater en schuimconcentraat worden continu gemonitord met behulp van elektromagnetische debietmeters en worden automatisch aangepast indien nodig. Een groot voordeel van dit systeem is dat de debietmeters zijn geïnstalleerd in de watertoevoer, waardoor er geen drukverlies ontstaat naar het brandblussysteem. Hierdoor kunnen leidingen met kleinere diameters worden toegepast. De FoamTronic® maakt het mogelijk om de mengverhouding van schuimconcentraat en water te testen zonder daadwerkelijke menging. Hierdoor wordt milieuvervuiling en onnodig verbruik van schuimconcentraat voorkomen.

In samenwerking met ons zusterbedrijf Knowsley SK hebben wij de FoamTronic® geleverd als skid, klaar om geïnstalleerd te worden op locatie.

Een Nieuw Manifold voor Verbeterde Brandbeveiliging

De installatie van een nieuwe manifold, geplaatst achter een brandwerende betonnen behuizing dichtbij de tankput, maakte deel uit van de vernieuwing. De zones waar leidingen vernieuwd moesten worden, waren tijdelijk beveiligd met grote mobiele monitoren verbonden met de nieuwe manifold.

Header 1920x1080
Manifold met dak 1920x1080
Panorama 1920x1080
    Resultaat

    Efficiënte Brandbeveiliging met FoamTronic®

    De implementatie van het FoamTronic®-systeem heeft de totale projectkosten aanzienlijk verlaagd, met name door de vermindering van de leidingdiameters en het voorkomen van overmatig schuimconcentraatgebruik tijdens inbedrijfstellingtests. De jaarlijkse besparingen zullen blijven toenemen door de lage kosten van de periodieke test- en onderhoudswerkzaamheden.