Saval
Case Rulewave Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen header 1920x1080
Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen

Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen

Het distributiecentrum Smartlog Moerdijk 2 bestaat uit 17.651 m² opslagruimte, 1.310 m² mezzanine en 836 m² kantoor. De opslagruimte voor gevaarlijke stoffen heeft een automatisch CO2 blusgassysteem.

Het distributiecentrum Smartlog Moerdijk 2 omvat 17.651 m² opslagruimte, 1.310 m² mezzanine en 836 m² kantoorruimte. Dit centrum slaat verschillende stoffen en producten op, elk met hun eigen brandrisico’s. Voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen is het voorzien van een geavanceerd, automatisch CO2 blusgassysteem. Daarnaast is er een sprinklersysteem geïnstalleerd voor de opslag van handelsgoederen, alsook een brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Uitdaging

Brandveiligheid van gevaarlijke stoffen

De opslag van gevaarlijke stoffen vereist naleving van strenge regelgeving en inspectieprotocollen. Voor dit distributiecentrum was een CO2 blusgassysteem de meest geschikte oplossing om aan deze eisen te voldoen.

Case Rulewave Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen uitdaging 1920x1080
Case Rulewave Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen aanpak 1920x1080
Aanpak

Wat hebben we gedaan?

We hebben alle brandveiligheidssystemen ontworpen en geïnstalleerd en ondersteunden de opdrachtgever in het complexe certificeringstraject. Een essentieel onderdeel hiervan was de uitvoering van een proefblussing.

Certificering

CO2 proefblussing

Een succesvolle proefblussing is cruciaal voor de certificering van een ruimte voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Tijdens de test werd het CO2 blusgassysteem geactiveerd, gevolgd door een reeks alarmen en het afblazen van 35.000 kg CO2 blusgas. Dankzij speciaal ontworpen over-/onderdrukluiken in het dak werd de druk veilig afgevoerd.

Verloop van de proefblussing

Het CO2 blusgassysteem is automatisch geactiveerd met brandmatjes waarna er 30 seconden een elektronisch alarm hoorbaar was, gevolgd door een pneumatisch alarm van 30 seconden. Tijdens deze minuut werden de deuren van de PGS-15 opslagruimte gesloten. Na het elektrisch en pneumatisch alarm werd in twee minuten ruim 35.000 kg aan CO2 blusgas in de ruimte afgeblazen. Het CO2 blusgas is opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde lagedruk CO2 tank die achter het distributiecentrum staat. In het dak van het gebouw zitten een aantal over-/onderdrukluiken.

Bij de activering van het systeem werden de luiken direct geopend en kon de ontstane druk naar buiten worden afgevoerd.

Door het 100% correct functioneren van de CO2 blusgasinstallatie is het distributiecentrum nu officieel CCV Inspectie gecertificeerd en kon dan ook op tijd door de klant in gebruik genomen worden. Door de samenwerking met de opdrachtgever - DHG, BVI, brandweer, politie en haven Moerdijk hebben we de proefblussing succesvol kunnen uitvoeren.

Case Rulewave Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen resultaat 585x400
Resultaat

Brandveilige opslag en een ontzorgde klant

Dit project heeft geleid tot een brandveilige opslagoplossing die volledig voldoet aan de strenge veiligheidsnormen. Onze actieve samenwerking met diverse betrokken partijen, zoals DHG, BVI, brandweer, politie en de haven van Moerdijk, heeft bijgedragen aan het succes van dit project. De klant is nu verzekerd van een veilige opslagomgeving en kan zich volledig richten op de bedrijfsvoering.

Case Rulewave Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen contact 1920x1080