Onderhoud brandblussers

Onderhoud brandblussers

Eisen voor onderhoud volgens de NBN norm

Per 1 juli 2001 is een norm van kracht geworden, volgens welke blusapparaten moeten worden gecontroleerd. In deze NBN S 21-050 norm worden onderhoudsprocedures en -werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.

Deze norm NBN S 21-050 voorziet:

▪ Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon. Elke Saval servicetechnieker is ODB opgeleid

▪ Na twintig jaar moeten blussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld

Aanvullende of vervangende producten nodig?

Onderhoud aan je brandblussers inplannen?

Bel onze service afdeling FIS