duotoon
Het FireSafety Event
21 juni bij Normec ISEC

Het FireSafety Event
21 juni bij Normec ISEC

Inzicht voor optimaal gebouwbeheer.

Saval ontzorgt voor brandveiligheid

Inzicht en kwaliteit voor mens en milieu

Saval is er om te ontzorgen; ook als het gaat om beheer van grote gebouwen of voor meerdere locaties. Wij bieden niet alleen optimale brand- en vluchtveiligheid met de kwaliteit van onze veiligheidsmaterialen, maar ook met inzicht en overzicht.

Kies voor optimale grip op brandveiligheid.
Meld u aan voor het FireSafety Event op vrijdagmiddag 21 juni bij Normec ISEC in Melsele‑Beveren.

Wat kunt u verwachten

De experts vertellen u graag over optimaal gebouwbeheer en de keuzes die daarmee gepaard gaan. Denk aan de (naar verwachting dit jaar al) verplichte levering van uitsluitend PFAS-vrije schuimblusmiddelen en de overige keuzes ten aanzien van duurzaamheid. Milieu- én kostenbewust inkopen en het overzien van service en onderhoud met daarbij een helder meerjarig onderhoudsplan. Dat biedt voordelen voor de vele vierkante meters; waarvoor u de grootst mogelijke veiligheid wilt bieden - voor mens, de bedrijfsvoering én het milieu. 

Graag beantwoorden wij de vragen die u heeft en adviseren wij over de voordelen voor gebouwbeheer wat Saval biedt. Vul onderstaand aanmeldformulier in - en nodig gerust ook een collega uit die betrokken is bij keuzeprocessen.

Wij waarderen het als u in het formulier ook kunt aangeven waar uw interesse naar uitgaat, zodat wij het programma zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op alle verzoeken.
En zoals altijd zorgt Saval voor een indrukwekkende blusdemonstratie. Uiteraard PFAS-vrij.  

2 saval schuimblussers hebben het nta 8133 keurmerk behaald inclusief rapporten

Voor wie is dit FireSafety Event

Om onze informatie en blusdemonstratie zo goed mogelijk te laten aansluiten, nodigen we voor dit event specifiek de verantwoordelijke uit die de keuzes maakt voor optimale brandveiligheid voor gebouwen (met grote oppervlaktes) en degenen met meerdere locaties in beheer.

Dit keer bieden we de gelegenheid voor woningcorporaties, woningbouwverenigingen, gemeentes en scholengemeenschappen elkaar ook te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Daarbij vertellen we graag over de mogelijkheden die Saval specifiek biedt voor gebouwbeheerders. Inzicht en overzicht is een belangrijk onderdeel van brandveiligheid en dat lichten we graag toe.

Ook beslissers en beheerders van industrieterreinen of grote magazijnen zijn welkom. Gebouwbeheerders voor retail, recreatie, hotelketens, zorgcentra en ziekenhuizen ontmoeten we eveneens graag. En de enige voorwaarde is dat jullie nog geen klant zijn bij Saval (of de betreffende gebouwen nog niet voorzien zijn met de elementen voor brandveiligheid die Saval biedt).

Trainingscentrum Normec ISEC

Meld u aan voor dit FireSafety Event

Vul onderstaand formulier in en meld u aan voor vrijdag 21 juni.  Om 11.30u bent u van harte welkom.

schuimblussser fire safety 2024
F3 kwaliteit
Aanpak NL onderhoud 1280x720
blusschuim systeem
duotoon