MVO

Reeds vanaf het prille ontstaan in 1925, heeft Saval duurzaamheid van haar productenrange hoog in het vaandel staan. Saval-producten worden gemaakt om lang mee te gaan, ook in extreme situaties zoals op offshore platforms. Géén goedkope wegwerpproducten derhalve die ná een paar jaar vervangen moeten worden, maar producten en systemen die met gemak 20 tot 30 jaar mee gaan en gedurende deze tijd ook onderhouden kunnen blijven worden omdat de levering van onderdelen veelal gedurende de gehele periode gewaarborgd is.

Saval heeft gedurende haar bestaan ook continue aandacht gehad voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in relatie tot brandveiligheid en daar veel energie en aandacht in gestopt. Saval participeert hiertoe op vele fronten door deelname aan verschillende platforms, zoals Eurofeu, Vebon, Normcommissie, etc. Ook op andere fronten neemt Saval een maatschappelijk verantwoorde positie in, een paar voorbeelden:

– Saval is de eerste duurzame leverancier van blusmiddelen voor de Rijksoverheid
– Saval ontwikkelde als eerste een brandblusser met milieukeur
– Saval voldoet aan REACH
– Saval heeft het keurmerk Veilig Ondernemen
– Saval is een erkend leerbedrijf dat continue hoogwaardige stageplaatsen biedt
– Saval België biedt kansengroepen de mogelijkheid te participeren in het arbeidsproces
– Saval heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vervanging van Halon
door milieuvriendelijker producten
– Het wagenpark van Saval tankt Excellium om het milieu zo min mogelijk te belasten
(CO2 reductie)
– Saval verleent structureel sponsoring aan

Stichting Kind & Brandwond en Kinderbrandwondenfonds

Op het gebied van milieu participeert Saval aan diverse convenanten om reducties te bewerkstelligen op het gebied van verpakkingen, energie, e.d. Verder draagt Saval ook aan het einde van de productcyclus zorg voor een milieuverantwoorde inname en recycling (poeders, batterijen, papier/karton, plastics, metalen, e.d.).