Saval brandblusproducten bevatten geen C8 fluorchemicaliën

In het Algemeen Dagblad (Nederlandse krant) van 23 mei is een bericht verschenen over C8 fluorverbindingen in blusschuimen en de effecten daarvan op mens en milieu.

De C8 verbindingen die bedoeld worden (PFOA en PFOS) zijn geen ingrediënt van blusschuim, maar een productiegrondstof en/of een afbraakproduct. Deze stoffen kwamen in zeer geringe hoeveelheden voor in blusschuimen. In verband met de veronderstelde milieu- en gezondheidseffecten zijn er Europese richtlijnen van kracht die het gebruik van deze grondstoffen moeten terugdringen.

Schuimvloeistoffen gebaseerd op PFOS worden al sinds 2002 niet meer geproduceerd, en in de jaren 2002-2011 zijn alle bekende installaties in Nederland en België waarin dit type schuimconcentraat  werd toegepast, zorgvuldig gereinigd in het kader van het Saval Foam Exchange Program waarbij het vrijgekomen schuimconcentraat is vernietigd. Draagbare en verrijdbare blustoestellen met dit type schuimvormend middel erin komen niet meer voor in het Saval onderhoudsbestand omdat de vulling van deze blustoestellen op basis van de geldende onderhoudsnormen op zijn laatst in 2007 vervangen is door modernere varianten.

PFOA grondstoffen worden sinds 2012 niet meer gefabriceerd,  maar er zijn geen wettelijke beperkingen voor het gebruik van bestaande voorraden schuimvloeistoffen die hierop gebaseerd zijn.

Sinds 2012 zijn alle Saval blusschuimen voor blustoestellen, zowel in nieuw geleverde producten als in hervullingen, vrij van C8 fluorverbindingen.  Alle schuimconcentraten voor grootschalige toepassingen zijn sinds 2014 vrij van C8 fluorverbindingen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op

https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/2017/schuim-in-beperkte-mate-gebruikt-bij-blussen