Ministerie van Defensie tekent 4 jarenovereenkomst met Saval

Na een aanbestedingsperiode van 6 maanden voor levering van de blusmiddelen voor het Nederlandse Ministerie van Defensie, wist Saval de opdracht voor de levering van de poeder en schuim blustoestellen binnen te halen t/m 2015. Op woensdag 7 maart 2012 is onder toeziend oog van 3 vertegenwoordigende personen van zowel Saval als de Defensie Materieel Organisatie van het Ministerie van Defensie, de raamovereenkomst ondertekend.

Het Ministerie koos voor de producten van Saval, die voldoen aan de hoogste vooraf gestelde kwalitatieve eisen; mede dankzij de eigen productie in Nederland. De overeenkomst voor 4 jaar houdt in dat Saval alle nieuwe en te vervangen draagbare en verrijdbare poeder- en schuimblustoestellen en de hiervoor benodigde onderdelen zal leveren. Dankzij een lange en vertrouwde relatie was Saval een logische keuze om in de shortlist van aanbestedende partijen voor de levering van deze blustoestellen over te blijven.