Koninklijk Besluit betreft brandpreventie op arbeidsplaatsen

In de publicatie van het Koninklijk Besluit van 23 april 2014 wordt in artikel 23 aangegeven dat het jaarlijks onderhouden van beschermingsmiddelen tegen brand volgens de wet verplicht gesteld is. Tot voor kort was de mate van aanwezigheid van de brandveiligheidsproducten en het onderhoud ervan slechts uiterst beperkt bepaald in Artikel 52 van het ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming). Artikel 52 van het ARAB wordt hierbij vervangen door artikel 23 van het Koninklijk Besluit.

Fabrikanten van brandbeveiligingsapparatuur adviseerden al sinds jaar en dag jaarlijks onderhoud om de goede werking te garanderen in geval van brand. Met de komst van het nieuwe Koninklijk Besluit is nu ook wettelijk bepaald dat de werkgever verplicht is zijn beschermingsmiddelen tegen brand tenminste één keer per jaar te controleren en onderhouden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of de installateur.

Ook de Belgische onderhoudsnorm NBN S-21 050 (Norm voor het onderhoud en hervullen van draagbare snelblussers) doet een aanbeveling over jaarlijks onderhoud.

Saval, als eerste controleur gecertificeerd volgens deze norm, zal de NBN S-21 050 blijven naleven en wordt in haar advies nu ook wettelijk ondersteund.