Schuimvervanging voor een oliemaatschappij

Esso België is onderdeel van Exxon Mobil, een Amerikaanse olieproducent. Esso heeft in België onder meer een olieraffinaderij in Antwerpen en een polyetheenfabriek in Meerhout. De schuimblusapparatuur van Esso België was gevuld met schuimvormend middel dat volgens een Europese verordening niet meer gebruikt mocht worden, omdat het schadelijke fluor bevatte. Saval heeft voor Esso het leegmaken, reinigen en opnieuw vullen van verschillende grote installaties met blusschuim verzorgd (Foam Exchange Program).

2 maanden

In de gehele blusschuimopslag van Esso moest het schuim vervangen worden: bovengrondse schuimleidingen, atmosferische opslagtanks en bladdertanks. Saval heeft binnen een doorlooptijd van 2 maanden het oude, PFOS-houdend schuimvormende middel uit alle installaties afgevoerd en vernietigd en deze gevuld met nieuw schuimvormend middel (3 containers van ieder 8200 liter).

Fluor

PFOS-schuim bevat het giftige perfluorooctane sulfonates, een fluorverbinding die niet afbreekbaar is. Een goede reiniging van de installaties waar PFOS-houdend schuim in heeft gezeten is van groot belang, want al bij de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid PFOS wordt het nieuwe schuim zodanig verontreinigd, dat de toegestane concentratie overschreden wordt. Dankzij een samenwerkingsverband met een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in waste management en industriële reiniging wordt ook de afvoer en vernietiging van het oude schuim met expertise uitgevoerd.

Esso koos voor Saval omdat het de enige partij was die de deskundigheid en middelen in huis had om een totaaloplossing te bieden en het project in zijn geheel te coördineren. Met het ‘Foam Exchange Program’ zorgt Saval voor de planning, coördinatie, begeleiding en uitwerking van het totale traject van schuimvervanging.