Schuimvervanging voor een chemieconcern

De bedrijven van BASF in België zijn onderdeel van één van de grootste internationale chemieconcerns ter wereld. De medewerkers houden zich bezig met de productie en verkoop van meer dan 8000 chemische grondstoffen en halffabrikaten. De schuimblusapparatuur van BASF was gevuld met schuimvormend middel dat volgens een Europese verordening niet meer gebruikt mocht worden, omdat het schadelijke fluor bevatte. Saval heeft voor BASF het leegmaken, reinigen en opnieuw vullen van verschillende grote installaties met blusschuim verzorgd (Foam Exchange Program).

380.000 liter schuimvormend middel

In de gehele blusschuimopslag van BASF moest het schuim vervangen worden: een ondergrond blusschuimnet van ongeveer 3 kilometer, atmosferische opslagtanks, bladdertanks en brandweervoertuigen. Saval heeft binnen een doorlooptijd van een jaar het oude, PFOS-houdend schuimvormende middel uit alle installaties afgevoerd en vernietigd en deze gevuld met nieuw schuimvormend middel (380.000 liter).

Fluor

PFOS-schuim bevat het giftige perfluorooctane sulfonates, een fluorverbinding die niet afbreekbaar is. Een goede reiniging van de installaties waar PFOS-houdend schuim in heeft gezeten is van groot belang, want al bij de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid PFOS wordt het nieuwe schuim zodanig verontreinigd, dat de toegestane concentratie overschreden wordt. Dankzij een samenwerkingsverband met een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in waste management en industriële reiniging wordt ook de afvoer en vernietiging van het oude schuim met expertise uitgevoerd.

BASF koos voor Saval omdat het de enige partij was die de deskundigheid en middelen in huis had om een totaaloplossing te bieden en het project in zijn geheel te coördineren. Met het ‘Foam Exchange Program’ zorgt Saval voor de planning, coördinatie, begeleiding en uitwerking van het totale traject van schuimvervanging.