Bewustwording en brandveiligheid van de jeugd

Het Steunpunt Jeugd van de Belgische VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk) ondersteunt alle actoren die met kinderen, jongeren en hun organisaties bezig zijn.  Op de website Jeugdlokalen.be biedt het Steunpunt jeugdverenigingen en gemeentebesturen informatie en producten aan voor het realiseren van een veilig onderdak voor elke jeugdvereniging, waaronder brandbeveiliging. Saval levert Jeugdlokalen.be alle producten voor brandveiligheid en het onderhoud daarvan.

Geschikt voor jongeren

Met de Samenaankoop Brandveiligheidsmateriaal wil het Steunpunt VZW zorgen dat jeugdverenigingen kwalitatief goed brandveiligheidsmateriaal kunnen aanschaffen tegen een betaalbare prijs. Saval levert de blustoestellen, blusdekens, rook- en CO-detectoren, pictogrammen en de noodverlichtingsarmaturen die op de website worden aangeboden. Speciaal voor de jeugdlokalen ontwikkelde Saval materiaal dat specifiek geschikt is voor jongeren, zoals het pictogram ‘richtlijnen bij brand’, een instructie waarop de jongeren snel kunnen zien wat ze moeten doen in geval van brand in het gebouw.

Saval bleek de juiste partij voor het Steunpunt Jeugd, omdat ze met haar expertise kan bijdragen aan de campagne voor brandveiligheid in jeugdlokalen. Saval was in staat passende materialen te leveren, specifiek voor jeugdlokalen. Ook was Saval voldoende flexibel om het doel van de Samenaankoop, kwalitatief goed brandveiligheidsmateriaal voor een redelijke prijs, te helpen realiseren.