Specials

Saval werkt op vele fronten mee aan het vinden van nieuwe oplossingen voor brandveiligheid. Een belangrijk thema is zuurstofreductie. Hierbij wordt stikstof in een ruimte geblazen tot een niveau waarop vuur geen kans heeft.

Dit gebeurt nu nog niet op grote schaal, alleen in specialistische toepassingen als kunstopslagdepots en robotgestuurde magazijnen, maar wij verwachten dat veel meer situaties baat hebben bij deze beveiligingsmethode en werken aan het beschikbaar maken hiervan.

In samenwerking met banken en de leveranciers van pinautomaten werkt onze afdeling Specials mee aan de ontwikkeling van een systeem om pinautomaten te beveiligen tegen de zogenaamde ‘plofkraak’.

Jaarlijks rukt de brandweer 57.000 keer uit voor een onterechte brandmelding. Per 1 januari 2013 zal de brandweer meer dan de helft van de directe bandmeldingsaansluitingen uit haar systeem verwijderen, om zich zo te beperken tot die objecten waarbij mensenlevens zijn gemoeid. Particuliere Alarm Centrales (PAC’s) zullen deze aansluitingen overnemen, maar als zij de brandweer bellen, zal deze vragen om een verificatie. Dit zou betekenen dat er eerst fysiek iemand naar de brand toe zou moeten gaan om vast te stellen dat de melding terecht is. Die tijd wilt u niet verliezen. Daarom werkt de Saval aan detectiesystemen met camera’s die meteen een door de brandweer geaccepteerde visuele verificatie meesturen naar de PAC’s. Zij kunnen dan direct een geverifieerde brandmelding doen uitgaan naar de brandweer.

Want to know more about specials?

  • Saval.be
  • België
  • Philip Scheyltjens
  • +32 (0)3/645 25 10
  • info@saval.be